Biobiljetter stulna ur skickat paket, vilket brott?

FRÅGA
Hej!Vi är ett företag som för en vecka sedan skickat paket med biobiljetter i till våra kunder som tack. Paketet skickades med Postnord och någon under processen har öppnat paketet och tagit ur innehållet, förseglat det igen och skickat vidare till kunden, misstänker vi. Inget som stod utanpå paketet kunde avslöja att det fanns värdepapper i vilket måste betyda att någon på måfå öppnat och kollat igenom det, inte heller mottagaren av paketet kunde kopplas till att det skulle varit värdepapper i paketet. En dispyt har nu uppstått mellan oss och Postnord då dem anser att det är vi som har gjort fel då vi skickat ett postnord-parcel med förbjudet innehåll. Min fundering är om dem har rätt att öppna paket utan misstanke och ta värdepappren utan att kontakta oss om detta? Gäller balken "brott mot frihet och frid" även i detta fall? Om inte så handlar väl detta om en intern stöld på Postnord. Mvh,
SVAR

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att du misstänker att en anställd på posten har öppnat ett paket du skickat och vill veta huruvida detta kan utgöra ett brott. Jag kommer även kort att beröra den konflikt mellan dig och postnord som du beskriver i din fråga.

Vad säger lagen?

Det är korrekt som du redan antagit att kapitel 4 i brottsbalken (BrB) om brott mot frihet och frid är tillämpligt om någon öppnar ett brev som skickats men som ännu inte nått fram till mottagaren. Detta brott kallas för brytande av posthemlighet och regleras i 4:8 BrB.

I det här fallet framgår det dock att paketet inte bara öppnades, utan biljetterna är dessutom stulna. Det brott som då i första hand är aktuellt att utreda är stöld enligt 8:1 BrB. Stöld föreligger när någon tar det som tillhör någon annan med uppsåt att tillägna sig det (dvs syftet med tagandet var att att tillgodogöra sig det som togs). Det krävs dessutom att tillgreppet innebar skada för den som bestulits. Eftersom biobiljetter har ett värde på en öppen marknad är detta krav uppfyllt.

Brottet stöld konsumerar brottet brytande av post och telehemlighet, detta betyder att om den person som ligger bakom stölden avslöjas så är det stöld som blir det brott som han skulle kunna fällas till ansvar för. Möjligheterna att faktiskt få upprättelse i detta fall kan jag dock tyvärr inte uttala mig om eftersom jag inte vet hur postnords säkerhetsrutiner ser ut osv.

Det framgår även av din fråga att du hamnat i lite av en konflikt med postnord eftersom de anser att du gjort fel som skickat värdepapper med posten. Detta kan beroende på om postnord har fog för den uppfattningen påverka din möjlighet att få ersättning för de förlorade biljetterna. Enligt postnords allmänna villkor (punkt 10.2) tar postnord inget ansvar för en försändelse med förbjudet innehåll.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att det av informationen av din fråga att döma är så att biljetterna har blivit stulna, det är då brottet stöld enligt 8:1 BrB som är aktuellt att utreda. Tyvärr kan det även vara så att du inte har rätt till någon ersättning från postnord för biljetterna eftersom försändelsen möjligtvis strider mot postnords villkor.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (694)
2021-04-16 Ringa stöld i stressad situation?
2021-04-05 Påföljden för stöld när man är 15 år och tidigare ostraffad
2021-04-02 Vad krävs för att bli dömd?
2021-03-31 Kan expediten hålla mig kvar i butiken för att hen tror att jag snattat?

Alla besvarade frågor (91308)