Bestämmelsen om max 24 månaders bindningstid

2019-02-26 i Avtal
FRÅGA
När började lagen om max 24 mån. bindningstid att gälla?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar frågan som att den rör bindningstid för abonnemang med elektroniska kommunikationstjänster såsom Internet, telenät, mobiltelefoni och kabel-TV. Exempelvis ett mobilabonnemang.

Sådana abonnemang får aldrig ha en längre inledande bindningstid än 24 månader, förutsatt att det rör sig om ett abonnemang mellan en konsument och näringsidkare (konsumentabonnemang). Detta framgår av 5 kap. 5 a § lagen om elektronisk kommunikation. Notera att även eventuell betalningsfri period ska medräknas i dessa 24 månaders bindningstid (se bl.a. ARN 2016-08890)

Bestämmelsen tillkom i samband med implementeringen av artikel 30.5 i EU-direktivet om samhällsomfattande tjänster. Den började gälla den 1 juli 2011.

Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna om du har fler frågor!

Med vänliga hälsningar,

Angelica Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hej, Tack för hjälpen, det redde ut några frågetecken för mig. Med vänlig hälsning Folke Haglund
2019-02-26 07:26
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1143)
2019-07-20 Hur tolkar man ett avtal?
2019-07-19 Återkallelse av fullmakt
2019-07-18 Är säljaren bunden av priset som angetts i annonsen?
2019-07-11 Skilda avtalsförhållanden och informationsplikt

Alla besvarade frågor (71226)