Bindande när eleven säger ja till skolresa?

2017-11-22 i Omyndiga
FRÅGA
Har skolan (gymnasiet åk1) rätt att enbart fråga eleverna om dom tex ska följa med på en utomlandsresa? Är inte det som att teckna ett ekonomiskt avtal med eleven? I detta fall har vi föräldrar haft möjlighet att läsa om resan på Facebook och eleverna har svarat om dom ska följa med eller inte. Resan kostar 9000:- och bekostas av eleven med familj. Jag vet att det finns elever som skrivit att dom vill följa med men har inte tillfrågat sina föräldrar. Biljetterna är beställda av skolan och snart kommer väl räkningen. Borde inte skolan ha en skriftlig underskrift på att eleven får följa med? Kan tillägga att resan sker med idrottsprofilen (golf) som är parallellt med den övriga undervisningen.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Omyndiga saknar rättshandlingsförmåga och kan därför inte med bindande verkan ingå avtal (9 kap. 1 § föräldrabalken). Om du inte samtycker till resan och kostnaden som denna eventuellt medför, kan skolan inte kräva dessa pengar, även om barnet vill betala självt. För att de ska ha rätt till betalning för resan krävs godkännande från vårdnadshavare.

Skolan borde i egenskap av offentligt organ ha koll på detta men alla gör misstag och jag rekommenderar att du skriver till dem och beskriver situationen om du anser att det är ett problem. De lär definitivt lyssna eftersom lagen är tydlig på detta område.

Om de skickar en faktura utan att du godkänt resan behöver du inte betala denna.

Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång du har en juridisk fundering!

Vänliga hälsningar,

Samuel Karlsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Omyndiga (141)
2021-11-30 Framtidsfullmakt
2021-11-29 Har minderåriga rättshandlingsförmåga?
2021-10-21 Kan man ingå avtal med en omyndig person?
2021-09-14 Vem har ansvar för minderåriga som hyr lokal och anordnar fest med alkohol?

Alla besvarade frågor (97608)