Bindande avtal om utlovat arbetskontrakt

2017-09-11 i Avtal
FRÅGA
Finns avtalsform - utlovad arbetskontrakt - där jag och min blivande arbetsgivare kommer överens i förljande:han ger mig fast anställning o jag uppfyller visa villkor - typ: jag ska ha en särskilt högrisk skydd - arbetsgivare vet att jag har korta dock återkommande sjukperioder och vidare - jag ska ha tillgång till en handikappanpassad bil - den ger mig goda chanser att ta mig till arbetsplatsen. Om jag uppfyller dessa villkor - blir jag anställd tills vidare med ett fast lön.Om jag inte uppfyller dessa villkor - blir det ingen avtal.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett avtal är egentligen bara en ömsesidig överenskommelse mellan två parter. Med detta sagt kan denna överenskommelse handla om nästan vad som helst och fortfarande vara bindande. Enligt avtalslagen 1 § krävs för att ett bindande avtal ska ha kommit till stånd att det finns anbud och accept. Detta innebär att någon ska ha givit ett erbjudande och den andra ska ha accepterat det. Så länge det finns är det ett giltigt avtal, med undantag för vissa typer av osedliga avtal som aldrig kan göras rättsligt bindande (till exempel avtal om att begå brott och liknande). Därmed är det avtalet du ingått med din blivande arbetsgivare giltigt och bindande för denne.

Dock är det viktigt att poängtera att det måste gå att bevisa att det finns ett avtal. När man ingår avtal är det smartast om man alltid gör detta skriftligt så att det går att bevisa avtalets existens. En muntlig överenskommelse mellan två personer är väldigt svår att bevisa, varför dessa sällan är bindande i praktiken. Därför är det ytterst en fråga om att kunna bevisa att avtalet existerar som blir frågan för om det ska gälla, inte att slutits. Däremot kan innehållet i avtalet vara i princip vad som helst för att vara ett giltigt avtal.

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1579)
2022-01-16 Bestrida faktura som avser färre antal arbetade timmar än avtalat?
2022-01-12 Hur utforma avtal angående löfte om att köpa lös egendom i framtiden?
2022-01-11 Kan man kräva att någon betalar för ett olagligt avtal? (Pactum turpe)
2022-01-06 Avtal vid lån av pengar

Alla besvarade frågor (98478)