FrågaAVTALSRÄTTAvtal23/12/2020

Bindande avtal genom budgivning och avtalsbrott.

Hej! Jag anordnade en auktion på Tradera gällande en Bamsetidning från 1998 som jag ville sälja. En användare på sidan vann auktionen, men han vägrar nu betala priset han är skyldig att betala. Är det brottsligt att vägra betala en auktionsvara man vunnit? Personen la alltså medvetet ett bud, alltså borde han ha insett att han riskerade vinna om han nu inte ville det. Vad bör jag göra nu tycker ni? Personen har vägrat betala via chatt så jag har bevis sparat, sedan har han inte gå att nå mer. I mitt fall har jag som tur är inte skickat iväg varan än, men hade det spelat någon betydelse här ifall jag redan skickat iväg den och personen vägrat betala, dvs. gjort fallet värre? Nu är det bara en serietidning, inte direkt gammal heller det handlar om, men hade varans värde också påverkat utgången? Dvs. om det hade varit ett gammalt mynt från 1800-talet som är värt flera tusen som personen vunnit men sedan vägrar betala.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline!

När personer lägger bud riskerar de att ingå ett köpeavtal om de vinner budgivningen. I detta fall har alltså ett avtal ingåtts mellan dig och personen som vann budgivningen. Huvudregeln gällande avtal är att avtal ska hållas. Att han inte uppfyller sina förpliktelser enligt avtalet, det vill säga betala, innebär ett avtalsbrott. Inte ett brott som leder till straff enligt brottsbalkens bestämmelser, utan nu befinner vi oss i avtalslagen.

Vid avtalsbrott finns det möjlighet att stämma din motpart i domstol och kräva fullgörelse av avtalet, eller skadestånd för skada som uppkommit på grund av avtalsbrottet. I detta fall borde inte skada ha uppkommit, eftersom du inte skickat iväg tidningen. Men om du hade skickat iväg tidningen hade alltså skadestånd eventuellt kunnat bli aktuellt. Om skada föreligger kan eventuell ersättning fastställas för att du, den drabbade parten, ska försättas i samma ekonomiska position som om avtalsbrottet inte hade skett. Men en fullgörelsetalan är som sagt ett alternativ. Dock är tvister i tingsrätten en lång och tidskrävande process som kan kosta mycket. Ofta kan en lång tvist i domstol undvikas genom att diskutera/förhandla privat med sin motpart. Så ett alternativ för dig kan även vara att berätta om hur du tycker att denna situation skall lösas och se ifall köparen går med på det, och att du annars funderar på att gå till domstol, vilket många vill undvika.

En snabbare processform är den summariska processen. Om både du och köparen är överens om att köparen ska betala kan du istället ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten för att få hjälp av dem att kräva ut skulden, om skulden är förfallen till betalning (2 § lag om betalningsföreläggande och handräckning (BFL)). Om köparen menar att han ej är skyldig att betala kan han bestrida och begära överlämning till tingsrätten (36 § BFL).

Om du hade skickat iväg tidningen, eller tidningen hade varit mer värd hade saken inte setts som "värre", men avtalsbrottet hade haft ett högre värde vilket hade gjort det mer värt att ta till domstol tex. Men ett avtalsbrott är ett avtalsbrott och det kan du inleda tvist om oavsett storlek.

Hoppas du är nöjd med svaret på din fråga och att det löser sig!

Vänligen,

Frida DeivardRådgivare
Hittade du inte det du sökte?