Biljettkontrollanters befogenheter

Hej!

Jag har en fråga angående biljettkontrollanter och ordningsvakter i kollektivtrafiken. Ofta ser man hur de går tillsammans och de brukar plocka av en och annan från tåget. Men jag funderar alltid på om de har rätt till det? Låt oss säga att jag har en biljett som är giltig, men vägrar visa den för biljettkontrollanterna. Då borde väl varken kontrollanterna eller ordningsvakterna kunna göra något? Jag är ju inte skyldig att visa kontrollanten biljetten och har därför inte gjort något brottsligt genom att inte visa den. Med andra ord borde det alltså inte finnas något stöd i lagen för ordningsvakterna att ingripa heller. Ingen av dem har rätt att kräva mig på min biljett eller legitimation och jag har inte varit ordningsstörande. Enligt lagen borde de väl låta mig åka vidare?

Om de får för sig att ta tag i mig och dra ut mig i det här läget borde det väl vara samma sak som om de från första början (utan att fråga om biljett) helt godtyckligt hade tagit tag i mig och dragit ut mig?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att kunna svara på din fråga om det är lagligt att avisa en person från ett transportmedel om personen saknar giltig biljett måste man först se till de lagar som gäller.

Att resa utan biljett är bedrägligt beteende och kan ge fängelse. (9 kap 2§ 2 st. Brottsbalken) Eftersom att resa utan biljett kan ge fängelse kan en kontrollant gripa dig OM kontrollanten kommit på dig på bar gärning (24 kap 7§ 2 st. Rättegångsbalken).

För att en kontrollant ska ha kommit på dig på bar gärning måste hen följt efter dig och sett att du inte betalat biljetten när du stigit på transportmedlet.
Du blir även tagen på bar gärning om du uppvisar en falsk biljett eller ett ogiltigt färdbevis.
Skulle du bli tagen på bar gärning har en kontrollant rätt att gripa dig och hålla kvar dig på platsen tills dess att en polis kommer dit.

Skulle du däremot sakna biljett och inte blivit påkommen på bar gärning kan kontrollanten ta ut en tilläggsavgift. (1§ lag om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik) Avgiften får inte tas ut om avsaknaden av giltig biljett "får anses vara ursäktlig med hänsyn till den resandes ålder, sjukdom, bristande kännedom om lokala förhållanden eller annan omständighet". (2§ lag om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik)

Det tål att läggas till att tilläggsavgiften kallas i dagligt tal för böter. Detta är fel då böter är kopplat till straffrätt och tilläggsavgiften är en så kallad administrativ sanktionsavgift.

Om en person vägrar att lösa biljett eller tilläggsavgiften får kontrollanten avvisa personen från färdmedlet. (5§ lag om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik). Detta ses som en uppmaning av en tjänsteman och skulle personen inte följa denna uppmaning kan polis eller ordningsvakt tillkallas till platsen för att avisa personen. (4 kap 9§ Ordningslagen)

Viktigt att veta är att en kontrollant inte har rätt att tvinga dig att uppvisa legitimation. Det är enbart poliser och andra med befogenhet utgiven av polisen som får begära det. Eftersom kontrollanten inte kan ta reda på ditt personnummer är det också svårt för dom att erlägga denna avgift.

Om kontrollanten inte har tagit dig på bar gärning och inte heller kan bevisa att du inte haft en biljett när du stigit på färdmedlet borde du då lugnt säga att du väljer att kliva av transportmedlet vid nästa hållplats eftersom du inte längre kan visa att du har ett giltigt färdbevis.

Som jag har tolkat lagen blir svaret på din fråga, om dom har rätt till att avlägsna personer, beroende på situationen.

Ja, de får avisa personer som inte betalat biljett eller inte betalar tilläggsavgiften eller om de inväntar polis för ett gripande av en person med ogiltig biljett.

Nej, de får inte avisa personer som inte kan uppvisa biljett om denna personen väljer att avlägsna sig själv då personen "tappat bort sin biljett". De kommer eventuellt att ha svårigheter att utfärda en tilläggsavgift då de varken har legitimation eller kan styrka att personens avsaknad av biljett inte är ursäktlig.

En kontrollant får inte ta tag i dig eller hindra dig fysiskt så länge du inte är gripen.

Båda scenarierna innebär att personen inte kommer fortsätta sin resa med valda transportmedel.

Om du har ett giltigt färdbevis bör du visa upp detta. Att enbart säga att du har ett räcker inte. Väljer du att inte visa upp din giltiga biljett kan det då sluta med att du inte får fortsätta åka.

Hoppas det var svar på din fråga!

Emma AnderssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”