FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag18/10/2016

Bildande av aktiebolag och överlåtelseförbehåll

Hej, om jag och min vän ett bolag där vi ska bedriva uthyrning av vattenskotrar under sommar och vi har tänkt på aktiebolag , vi båda avser att var för sig 250 aktier, vilka regler ska vi följa för att kunna registrera bolaget och starta det? Vi vill bestämma lika mycket men är det bättre om bara en av oss sköter den vardagliga driften av bolaget? Jag är lite oroligt och därför undrar jag om det finns möjligheter att begränsa min vän möjligheter att överlåta aktier till nån annan? mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När man bildar ett aktiebolag ska man enligt 2kap. 3§ Aktiebolagslagen upprätta ett utkast till en stiftelseurkund, teckna samtliga aktier, betala aktierna samt anmäla till registrering. Stiftelseurkunden ska upprättas enligt bestämmelserna i 2kap. 5-10§§ Aktiebolagslagen. Aktierna ska tecknas enligt bestämmelserna i 2kap. 12§ Aktiebolagslagen. Betalningen ska ske enligt bestämmelserna i 2kap. 15-19§§ Aktiebolagslagen. Registreringen sker sedan enligt bestämmelserna i 2kap. 22-23§§ Aktiebolagslagen. Bolaget anses enligt 2kap. 4§ 1st. Aktiebolagslagen bildat när stiftelseurkunden tecknats av samtliga aktieägare och enligt samma paragraf 2st. får bolaget rättshandlingsförmåga först när bolaget är registrerat.

I 4kap. 1§ Aktiebolagslagen stadgas likhetsprincipen, vilket innebär att alla aktier har lika rätt i bolaget. Eftersom båda två kommer ha lika många aktier i bolaget spelar det ingen roll vem som sköter den vardagliga driften för bestämmandets skull.

Huvudregeln i aktiebolagsrätten är enligt 4kap. 7§ Aktiebolagslagen att aktier kan överlåtas och förvärvas fritt, det råder alltså fri överlåtbarhet. Det finns dock undantag från denna huvudregel. Enligt 4kap. 8§ Aktiebolagslagen kan man i bolagsordningen skriva in ett så kallat samtyckesförbehåll, vilket innebär att aktier endast får överlåtas till nya ägare med bolagets samtycke. Vidare kan man enligt 4kap. 18§ Aktiebolagslagen i bolagsordningen skriva in ett så kallat förköpsförbehåll, vilket innebär att aktieägare eller någon annan erbjuds att köpa en aktie innan den överlåts till en ny ägare. Till sist kan man i bolagsordningen enligt 4kap. 27§ Aktiebolagslagen skriva in ett så kallat hembudsförbehåll, vilket innebär att aktieägare eller annan kan ges rätt att lösa in aktier som har övergått till en ny ägare, alltså rätt att köpa tillbaka aktierna.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

MVH

Gustav WahlbergRådgivare
Hittade du inte det du sökte?