Bildande av aktiebolag - Näringsförbud?

2016-03-13 i Bolag
FRÅGA
Hej En kompis och jag skulle starta handelsbolag, men eftersom han har skatteskulder och är jagad av kronofogden så fick vi inte F-skattebevis. Min kompis har redan Handelsbolag som tydligen inte sköts så bra.Finns det någon möjlighet att vi kan starta AB istället ? Jag kan se till att han inte får en plats i styrelsen och bara är en aktieägare för att skatteverket ska bli nöjda.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga,

Min konkreta slutsats och rekommendation finner du längst ner i svaret.

Enligt Aktiebolagslagen (2005:551) (som du hittar här) är de krav som ställs på er att ni varken är underåriga, är i konkurs, är under förvaltarskap eller har näringsförbud för att kunna stifta ett aktiebolag.

Att inneha skatteskulder hindrar inte i sig möjligheten att stifta ett aktiebolag. Om någon dock grovt åsidosätter sin skyldighet i en näringsverksamhet och därvid gör sig skyldig till brottslighet som inte är ringa så ska näringsförbud meddelas honom, såvida detta är påkallat från allmän synpunkt. Detta får som effekt att personen inte får stifta ett aktiebolag, vilket framgår av 4 & 11 §§ Lag (2014:836) om näringsförbud samt 2 kap 2 § Aktiebolagslagen.

Nu vet jag tyvärr inte om din vän har fått ett sådant meddelande om näringsförbud, däremot har han tidigare bedrivit näringsverksamhet, dvs. ett handelsbolag, som han inte har skött speciellt bra. Det kan vara så att det finns grund för näringsförbud. Gärningar som aktualiserar näringsförbud är som huvudregel sådana handlingar som avser brott mot borgenärer, skattebrott och brott mot marknadsrättsliga regler. - Just skattebrott kan alltså leda till näringsförbud!

OM din vän inte har meddelats något näringsförbud och han är en fysisk person så finns det möjlighet för honom och er att stifta ett aktiebolag.

OM din vän har meddelats näringsförbud får han inte stifta ett aktiebolag, vara styrelseledamot eller suppleant i styrelsen samt inte heller vara VD. Han kan däremot vara aktieägare, under villkoren att han inte äger aktier så att hans andel av röstetalet för samtliga aktier i bolaget överstiger femtio procent. Detta framgår av Lag om näringsförbud 11 § punkt 4-5, 7 och 10.

Slutsats: Beroende på om din vän har meddelats näringsförbud eller inte pga. sin tidigare misskötta verksamhet eller pga. sina skatteskulder så påverkar detta era möjligheter att tillsammans starta ett aktiebolag. Om din vän inte har näringsförbud är det fritt fram. Har han näringsförbud så är egentligen den enda möjligheten för honom att äga en viss andel i aktiebolaget (enligt ovan), men han får inte ingå i styrelsen, vara med och stifta bolaget eller ha en roll som VD.

Min rekommendation är således helt enkelt att ni först kontrollerar om näringsförbud föreligger och därefter tar beslut om hur ni vill fortskrida.

Jag hoppas att du har fått lite klarhet gällande din fråga annars är du varmt välkommen att kontakta oss på tfn: 08-533 300 04 (Öppettider: Måndag till onsdag kl. 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Jag önskar dig en trevlig helg och ett stort lycka med ert eventuella framtida aktiebolag,

Mvh,

Johan Håkansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (662)
2020-09-12 Moderbolags ställande av säkerhet för checkräkningskrediter i ett dotterbolag, vad gäller?
2020-09-09 Får någon annan rösta istället för mig vid en bolagsstämma?
2020-09-07 kan man låna pengar från sitt AB?
2020-09-06 Får jag låna ut pengar ifrån mitt aktiebolag till sin före detta fru?

Alla besvarade frågor (84165)