Bilda gemensam bostadsrättsförening för två avskiljda hus

2017-11-18 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej !Vi är ett företag som köper mark runt omkring i Stockholm, och på den marken bygger vi sedan bostäder som tillsammans bildar en bostadsrättsförening.Nu har vi fått ett erbjudande ifrån en markägare i Huddinge om att köpa 2st markområden, på vilka vi kan bygga bostäder som tillsammans bildar en bostadsrättsförening med 42st lägenheter.Dom två markområden vi fått erbjudande om att köpa ligger på samma gata i Huddinge, men dom ligger inte bredvid varandra, utan det är ett avstånd på 475 meter i mellan dom två markområdena.Min frågor till er är följande:1. Går det att bilda en bostadsrättsförening av dessa fastigheter, eller blir man tvungen att bilda två stycken bostadsrättsföreningar pga av att markområdena inte ligger bredvid varandra? 2. Finns det någon eller några aktuella domar gällande detta? I bostadsrättslagen står följande:Om föreningen har fler än ett hus, fordras det för registrering också att husen ligger så nära varandra att en ändamålsenlig samverkan kan ske mellan bostadsrättshavarna. Lag (1993:314).Tacksam för snabb återkoppling.Ha en fortsatt trevlig dag!
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline! Jag ser att du ombad snabb återkoppling och ber om ursäkt för dröjsmålet.

Mig veterligen finns ingen prejudikatbildning kring din fråga utan vägledning får istället sökas i lagens förarbeten. Kommentaren till paragrafen ifråga, 1 kap. 5 §, ger viss hjälp men inget absolut svar. Samtidigt som lagstiftaren anför att bestämmelsen är avsedd att motverka föreningsbildningar där husen inte har något naturligt geografiskt samband, t.ex. att de är förlagda till olika stadsdelar eller åtskiljs markant av andra hus, sägs också att huvudregeln är husen ska ligga "i omedelbar anslutning" till varandra. Vidare sägs att avsteg från huvudregeln kan göras om det mellan husen placerats områden för allmänt ändamål, samt att hänsyn kan tas till markens belägenhet och möjligheterna att bebygga den annorlunda. Man får nog tolka paragrafen mot bakgrund av dess syfte -- att underlätta för förvaltningen av husen och det gemensamma ansvaret i övrigt. Om det undermineras på grund av avståndet, lär det inte gå att bilda en gemensam bostadsrättsförening. Se prop. 1990/91:92 s. 156.

I och med att rättsläget är något osäkert, är det tillrådligt att kontakta en jurist för en mer rigorös rättsutredning.

Stort lycka till!

Med vänlig hälsning,

Elias Olsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1254)
2021-11-26 Kan du få ersättning för skador som har orsakats i din bostadsrätt?
2021-11-22 Ingår gardinskenor vid köp av bostadsrätt?
2021-11-17 Lägenhet avviker från förhandsavtal - vilka rättigheter finns?
2021-11-14 Får jag bedriva näringsverksamhet i min bostadsrätt?

Alla besvarade frågor (97355)