Bilda egen fackförening

2015-06-10 i Fackförening
FRÅGA
Starta egen fackförening?Vi är en arbetsplats med ca 80 anställda som funderar på att starta en egen fackförening. Är det bara att registrera en ideell förening eller finns det några speciella formaliakrav?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Bestämmelser om fackföreningar finns i lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Det finns egentligen inga formkrav när det gäller att bilda en fackförening, eller arbetstagarorganisation som det står i lagen. Tanken är att vem som helst ska kunna bilda en förening för att kunna tillvarata sina rättigheter. Sedan är det upp till arbetsgivaren att avgöra vilken fackförening som arbetsgivaren vill ingå kollektivavtal med. Föreningsrätten är starkt skyddad i Sverige och enligt 7 § MBL innebär den en rätt att tillhöra en arbetstagar- eller arbetsgivarorganisation, att utnyttja det medlemskapet, att verka för organisationen eller verka för att en organisation bildas. Det finns alltså inga formkrav enligt MBL.

En ideell förening i form av en fackförening får inte driva en verksamhet av affärsmässig karaktär. En ideell förening uppfyller villkoren för en juridisk person om den har bildats av minst tre personer, om den har antagit stadgar som reglerar namn, syfte och beslutsgång, samt tillsatt en styrelse. Föreningen behöver inte vara registrerad hos någon myndighet och kan ändå ha rättskapacitet. Däremot kan ni ansöka om organisationsnummer hos Skatteverket. Vill du veta mer om hur en ideell förening fungerar rekommenderar jag att gå in på Skatteverkets hemsida.

Med vänliga hälsningar
Anna Berglund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fackförening (91)
2020-06-13 MBL och lön - Vad gäller?
2020-06-02 Undantag från turordningslistor i LAS
2020-05-08 Skyddet för fackförbundet gentemot arbetsgivare och regering
2020-02-23 Hot om massuppsägning som påtryckningsmedel i kollektivavtalsförhandling?

Alla besvarade frågor (81641)