FrågaAVTALSRÄTTAvtal28/06/2015

Avtal om bilbyte mellan privatpersoner

Min sambo har bytt bil med en person. Personen säger nu att han ångrar bytet och vill byta tillbaka för att hans tjej inte kan köra barnen till dagis, det är en 2- sitsig bil

Är det en giltigt anledning, kan han få rätt i domstol?

Sambon vill inte byta tillbaka, sambon står nu som ägare på båda bilarna. Eftersom sambon inte har för avsikt att köra den andra bilen, kan han ställa av den bilen på transportstyrelsen om han meddelar personen som har den nu?

Lawline svarar

Hej,
Tack för din fråga!

I ert fall är Avtalslagen tillämplig. Din sambo har ingått avtal med en person om ett bilbyte. Enligt 1 § i lagen så är ett avtal bindande för parterna om inte dessa kommit överens om annat. Det innebär alltså att så länge parterna (din sambo och den andra personen) inte avtalat om att personen ska ha rätt att få ångra sig eller så länge din sambo inte garanterat vid avtalets slutande att det ska vara möjligt att köra barn till dagis osv, så gäller avtalet och personen har inte rätt att ångra sig.

Vid bestämmandet av om personen har en giltig anledning så utgår ni ifrån vad som är överenskommet. Om avtalet finns nedskrivet på papper (vilket alltid är att föredra) så är det givetvis bättre för då utgår ni ifrån vad som där anges. Om så inte är fallet, alltså om avtalet slöts muntligt, har personen i fråga bevisbördan för att han ska få byta tillbaka. Troligtvis kommer alltså personen ha svårt att få byta tillbaka pga att ni kommit överens om att bytet ska ske, men som sagt - utgå ifrån vad ni bestämde då ni slöt avtalet.

Vid avställning av bilar så är det den som står på bilen som avgör om den ska ställas av. Om bilen är registrerad som avställd hos Transportstyrelsen och någon sedan kör med bilen, så länge det inte ses som stöld, så är det ägaren till bilen som hålls ansvarig. Därför råder jag din sambo att se till att han har bilen under kontroll inte han väljer att den ska registreras som avställd, så att ingen kör runt med bilen under tiden den står som avställd hos Transportstyrelsen.

Hoppas ni fått svar på era frågor.

Med vänlig hälsning,
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning