Avtal om bilbyte mellan privatpersoner

2015-06-28 i Avtal
FRÅGA
Min sambo har bytt bil med en person. Personen säger nu att han ångrar bytet och vill byta tillbaka för att hans tjej inte kan köra barnen till dagis, det är en 2- sitsig bilÄr det en giltigt anledning, kan han få rätt i domstol?Sambon vill inte byta tillbaka, sambon står nu som ägare på båda bilarna. Eftersom sambon inte har för avsikt att köra den andra bilen, kan han ställa av den bilen på transportstyrelsen om han meddelar personen som har den nu?
SVAR

Hej,
Tack för din fråga!

I ert fall är Avtalslagen tillämplig. Din sambo har ingått avtal med en person om ett bilbyte. Enligt 1 § i lagen så är ett avtal bindande för parterna om inte dessa kommit överens om annat. Det innebär alltså att så länge parterna (din sambo och den andra personen) inte avtalat om att personen ska ha rätt att få ångra sig eller så länge din sambo inte garanterat vid avtalets slutande att det ska vara möjligt att köra barn till dagis osv, så gäller avtalet och personen har inte rätt att ångra sig.

Vid bestämmandet av om personen har en giltig anledning så utgår ni ifrån vad som är överenskommet. Om avtalet finns nedskrivet på papper (vilket alltid är att föredra) så är det givetvis bättre för då utgår ni ifrån vad som där anges. Om så inte är fallet, alltså om avtalet slöts muntligt, har personen i fråga bevisbördan för att han ska få byta tillbaka. Troligtvis kommer alltså personen ha svårt att få byta tillbaka pga att ni kommit överens om att bytet ska ske, men som sagt - utgå ifrån vad ni bestämde då ni slöt avtalet.

Vid avställning av bilar så är det den som står på bilen som avgör om den ska ställas av. Om bilen är registrerad som avställd hos Transportstyrelsen och någon sedan kör med bilen, så länge det inte ses som stöld, så är det ägaren till bilen som hålls ansvarig. Därför råder jag din sambo att se till att han har bilen under kontroll inte han väljer att den ska registreras som avställd, så att ingen kör runt med bilen under tiden den står som avställd hos Transportstyrelsen.

Hoppas ni fått svar på era frågor.

Med vänlig hälsning,

Catharina Danielsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1331)
2020-08-05 Måste fullmäktige inneha en framtidsfullmakt i originalform? Måste en framtidsfullmakt registreras för att träda i kraft?
2020-08-03 hur ska man skriva ett kontrakt om lån mellan två privatpersoner?
2020-08-03 Kan man avtala om en framtida anställning?
2020-07-31 Svarsblankett juridiskt bindande?

Alla besvarade frågor (82661)