Bilbältesförseelse - Vem kan hållas ansvarig?

2019-04-16 i Övriga brott
FRÅGA
Vem åker fast om passagerarna över 15 åker utan bälte
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För att få svar på din fråga kan vi titta i Trafikförordningen (TRF).

Kort svar

Alla över 15 år, såväl förare som passagerare, ansvarar själva för att använda bilbälte, alltså kan passagerarna "åka fast" om de inte använder bälte vid bilfärd.

Bältesplikt gäller vid färd på väg

Att inte använda bälte under bilfärd är en förseelse mot trafikförordningen, som även kallas för bilbältesförseelse, eller underlåtenhet att vid färd använda bilbälte.

Bältesplikten omfattar alla som färdas på väg i en vanlig personbil, lastbil, buss och andra fordon såsom exempelvis tre- eller fyrhjulig motorcykel med karosseri. I regel ska bälte användas om det finns tillgängligt, och passagerare ska använda den plats som är försedd med bälte (TRF 4 kap. 10 §). Vid lokaltransporter med buss är det tillåtet att välja en plats utan bälte. Finns det ett bälte på platsen skall det användas (TRF 4 kap. 10a §).

Undantagsvis gäller bältesplikten inte när fordonet står still, vid backning eller vid färd inom parkeringsplats, parkeringshus, bensinstations- eller verkstadsområde eller liknande områden (TRF 4 kap. 10d §).

Förare och passagerare kan hållas individuellt ansvariga

En förare som bryter mot bältesplikten kan bli skyldig att betala penningböter (TRF 14 kap. 3 §). Detsamma gäller för en passagerare som bryter mot bältesplikten (TRF 14 kap. 8 §). Beloppet på penningboten är vanligen 1500 kr.

I båda bestämmelser finns ett krav på uppsåt eller oaktsamhet från den som inte haft bälte på sig. Att uppsåtligen inte använda bälte kan förstås som att strunta i bältet "med flit". Vid oaktsamhet har du inte använt bältet av slarvighet, eller på annat sätt agerat vårdslöst.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Ställ gärna en ny fråga till oss på Lawline om du har fler funderingar.

Med vänlig hälsning,

Hanna Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (686)
2019-10-20 Får jag köpa antibiotika online?
2019-10-08 Vad är straffvärdet för mened?
2019-10-07 Hur anmäler man en polis för tjänstefel?
2019-10-07 Gäller svensk lag för poliser och åklagare? Vad gör jag när jag blivit falskt anklagad?

Alla besvarade frågor (73809)