Bidragsbrott

2015-12-13 i Övriga brott
FRÅGA
HejJag har fått en kallelse till förhör av polisen ang misstänkt bidragsbrott mot a-kassan.Jag är ej straffad sedan tidigare.Har även en betalningsplan till a-kassan som rullar på.Det handlar om ett belopp på 23140:- som dom menar att jag fått ut förmycket .Jag har absolut inte fyllt i dessa kort fel medvetet .Vad kan jag få för straff?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svar

För bidragsbrott, 2 § Bidragsbrottslagen, stadgas ett straff om fängelse i högst 2 år. Detta gäller ifall beloppet överstiger ca 1000 kronor och brottet begås uppsåtligen.
För vårdslöst bidragsbrott, 4 § Bidragsbrottslagen, stadgas ett straff om böter eller fängelse i högst 1 år. Detta gäller ifall brottet begås genom s.k. grov oaktsamhet. I förarbetena har det ansetts att straffet för vårdslöst bidragsbrott får förväntas stanna vid dagsböter.

Utredning

Frågan leder inte till någon annan slutsats än att det är vårdslöst bidragsbrott som är det relevanta för fallet.
För vårdslöst bidragsbrott krävs som ovan nämnt s.k. grov vårdslöshet.
Högsta domstolen har uttalat att det i vissa fall, där anmälningsskyldighet uppstår (t.ex. vid ändrade ekonomiska förhållanden), ska vara ett begränsat utrymme för att betrakta eventuell vårdslöshet som grov. Baserat på frågan går det inte att avgöra hur tillämpligt detta är i ditt fall, se NJA 2013 s 369.

Det finns inte någon definition av grov oaktsamhet i lagstiftningen, men i detta fall skulle det krävas faktisk insikt om risken att felaktiga uppgifter innebar en fara för eller faktisk felaktig utbetalning samt en oaktsamhet inför denna risk.

En viss lättnad vid vårdslöst bidragsbrott har införts i 4 § 2 st. Bidragsbrottslagen. Däri stadgas att mindre belopp (eller vid en helhetsbedömning lindrigare överträdelser) inte ska leda till straffansvar. Någon välutvecklad praxis finns inte avseende bestämmelsen men i förarbetena nämns att belopp på några tusen kronor undantas straffansvar. Ifall beloppet nämnt i frågan avser hela det överutbetalda går det således över undantagsbestämmelsen.

Avslutande ord

Det är en beklaglig situation, behöver du ytterligare stöd i ärendet är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller mejla oss på info@lawline.se

Philip Söderberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (846)
2020-10-27 Får man överlåta receptbelagda läkemedel avsedda för djur?
2020-10-25 Fråga om dopingklassning beträffande SARMS
2020-10-24 Vad behöver bevisas för att döma någon för falsk angivelse/tillvitelse?
2020-10-21 Kan en avbetalningsplan fria någon från straffrättsligt ansvar för bidragsbrott?

Alla besvarade frågor (85454)