Bidrag till barn - vem råder över dessa?

2017-07-31 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! Min make och jag har hans barn varannan vecka. Föräldrarna har således gemensam vårdnad. Det ena barnet har barnremautism och mamman har sökt diverse bidrag för resor. Detta har kommit maken till vetskap först senare. Vad är rätt i detta fall? Bör pengarnas syfte bestämmas av barnet, hen är 15 år och det går in på dennes konto? Eller ska det delas föräldrarna lika? Tacksam för svar!
SVAR

Hej!

Tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga.

Om jag har förstått din fråga rätt så undrar du vem som har rätt till resebidrag som betalas ut på grund av att ert barn har en funktionsnedsättning.

Fram tills att barnet har fyllt 18 år gäller generellt att barnets förmyndare (vanligtvis vårdnadshavarna) ska förvalta barnets egendom och på så sätt ansvarar för barnets ekonomiska förhållanden. Innan 18 års ålder är barnet omyndig och får därför inte själv råda över sin egendom (undantag finns, se 12 kap 1 § 2 st. föräldrabalken (FB)), enligt 9 kap 1 § FB.

Innebörden av att förvalta barnets egendom är förmyndarna ansvarar för att barnets tillgångar i skälig omfattning ska används för barnets uppehälle, utbildning och nytta i övrigt för barnet, se 12 kap 1 § 1 st. FB.

I fallet här bör således båda föräldrarna ansvara för att bidragspengarna kommer till användning där det tillgodoser barnets behov på bästa sätt. I och med att det finns ett behov av särskilda resor kan föräldrarna därför bestämma att det bidrag barnet får in på sitt konto används till just dessa resor även om barnet vill använda pengarna till något annat.

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga, om inte får du gärna skriva i kommentarsfältet så kan jag försöka förklara ytterligare.

Med vänliga hälsningar,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1821)
2021-11-27 Får familjehemsplacerade barn komma hem till jul?
2021-11-25 Behöver båda vårdnadshavare godkänna en utredning angående dyslexi?
2021-11-20 Hur ändras ett umgängesavtal?
2021-11-14 Kan en förälder som inte har vårdnaden begära gemensam vårdnad?

Alla besvarade frågor (97393)