Bevittning av testamente

Hej!

Jag undrar om följande bevittning av ett testamente är ok.

Samtidigt närvarande vittnen intygar härmed att xxx, som vi sedan tidigare känner, denna dag med sunt förnuft, fullt förstånd och av egen fri vilja. förklarat att ovanstående testamente innefattar hennes yttersta vilja, samt att hon i vår närvaro egenhändigt undertecknat dokumentet.

Detta testamente är undertecknat av 2 personer som inte känner testamentsgivaren.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att ett testamente ska vara giltigt krävs att det är skriftligt och att det undertecknats av testatorn själv, det vill säga den person som vill testamentera. Vidare krävs att två vittnen undertecknat testamentet och dessa vittnen måste vara samtidigt närvarande. De som vittnar testamentet behöver inte veta testamentets innehåll utan endast ha vetskap om att det är ett testamente som de bevittnar. Det framgår av din fråga att ingen av de två vittnena känner testatorn vilket jag tolkar som att det inte heller finns något släktskap sinsemellan. Däremot skriver du att det i testamentet står ”som vi sedan tidigare känner” vilket gör att jag vill uppmärksamma dig på att om det finns något släktskap så kan testamentet vara ogiltigt. Vidare får de två som bevittnar ett testamente inte vara under 15 år eller på grund av psykisk störning sakna insikt om betydelse av att vara testamentsvittne.

Hoppas detta bringar klarhet i dina funderingar kring upprättande av testamente.

Bästa hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning