Bevittnande vid undertecknande av skuldebrev

2013-06-05 i Skuldebrev
FRÅGA
Hej, jag undrar vilka som måste vara närvarande då ett skuldebrev undertecknas och om ett sådant måste bevittnas på något sätt?
SVAR

Hej! Regler om skuldebrevfinns i lag om skuldebrev (här).

Lagen innehåller inget krav på att underteknande avskuldebrev ska bevittnas. Att bevittna kan däremot fylla en funktion ibevishänseende vid en eventuell tvist.

Med vänlig hälsning

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skuldebrev (152)
2021-05-17 Kan ett skuldebrev ingås digitalt?
2021-04-30 Hur vet man om ett skuldebrev är giltigt?
2021-03-08 Vilken typ av dokument bör upprättas vid utlåning av pengar till sambo?
2021-01-27 Vem skall betala en gemensam skuld om ena parten saknar betalningsförmåga?

Alla besvarade frågor (93174)