Bevittna ett testamente när ett syskon är arvtagare

2016-02-23 i Testamente
FRÅGA
Hej, Jag har fått ett testamente från min fars bror. Där de vill att jag godkänner testamentet. Jag undrar om testamentet är giltigt. Då ett av vittnena på testamentet är syster till en av arvtagarna. Är det OK? Om inte. Faller i så fall hela testamentet eller bara den delen?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vem som får vara testamentsvittne regleras i 10 kap 4 § Ärvdabalken. I andra stycket nyss nämnda paragraf stadgas att en person inte får bevittna ett testamente om testamentet innehåller ett förordnande till ett syskon till personen. Personen som bevittnade testamentet var alltså förhindrad att göra detta eftersom att testamentet innehåller ett förordnande till systern.

I fall där ett bevittnande skett trots ovanstående kan testamentet klandras. Ett testamente klandras av en arvinge och detta måste göras inom sex månader från det att arvingen delgavs testamentet, se 14 kap 5 § Ärvdabalken. Angående din fråga om hela eller enbart en viss del av testamentet faller så är svaret att bara viss del av testamentet faller, resten av testamentet består. Klandras testamentet faller alltså den delen som rör förordnandet till förmån för testamentsvittnets syster. Denna regel kan du hitta i 13 kap 1 § Ärvdabalken

Ärvdabalken hittar du här

Hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till!

Vänligen

Evelina Largren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2724)
2021-01-19 Får mina barn det som testamenterats till mig?
2021-01-18 Ärver mitt barn mig om jag är sambo eller gift med min partner?
2021-01-18 Fel i testamentet?
2021-01-16 Går testamente före halvsyskons rätt till arv?

Alla besvarade frågor (88262)