Bevisning vid misstanke om ringa stöld

Hej! Är misstänkt för ringa stöld i butik. Fick nu, flera månader efter händelsen, hem ett brev där det visar sig att det inte längre finns någon övervakningsfilm sparad på händelsen. Endast ett vittne vilket är vakten. Vad betyder detta för utredningen? Kommer jag kunna bli dömd ändå?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar som att du förmodat att det finns en övervakningsfilm kring händelsen men att du nu fått hem ett brev som lyfter att en sådan film inte finns, och att du nu undrar kring vad det kan ha för betydelse i utredningen.

Fri bevisföring och fri bevisvärdering

I svensk rätt gäller principerna om fri bevisföring och fri bevisvärdering. Detta innebär kortfattat att parterna i en rättegång får åberopa all möjlig bevisning som de kan få fram (kallas fri bevisföring) och domstolen är helt fri att göra sin egen värdering av bevisningen (fri bevisvärdering). Principerna återfinns i (35 kap. 1 § Rättegångsbalken).

Detta innebär i praktiken att teknisk bevisning såsom en övervakningsfilm inte är ett krav för att kunna bli dömd för ringa stöld. Även andra omständigheter, såsom vaktens vittnesmål kan alltså få betydelse för bevisfrågan. Teoretiskt sätt skulle det alltså kunna vara tillräckligt med ett vittnesförhör för att avgöra skuldfrågan.

Det är svårt att ge ett rakt svar på vad det kommer innebära i ditt fall att det inte finns någon övervakningsfilm på den aktuella händelsen. Övervakningsfilm kan vara av stor tyngd för att avgöra den misstänktes skuld, och att uppfylla beviskravet som är bortom allt rimligt tvivel inom straffrätten. Min uppfattning är att bevisningen försvagas genom att det inte finns övervakningsfilm. Det är dock, som texten antytt, ändå möjligt att bli dömd för ringa stöld, utifrån ett vittnesmål. Svaret beror på omständigheterna i det enskilda fallet, vilket gör att det inte går att ge ett rakt svar vad det kommer få för betydelse i din situation.

Hoppas det löser sig.

Vid fler funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till Lawline!

Vänligen

Rijad TrubljaninRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo