Bevisning och beviskravet i brottmål

Hej! Jag är en kille på 18 år. Jag och mina kompisar är misstänkta för ett narkotikabrott. Vi har rökt och köpt hasch. Mina kompisar erkänner bruk och innehav men jag erkände bara innehav men nekade bruk. Ingen av oss har blivit tagna med THC i oss eller hasch på oss. Det finns bevis på betalningar på swish men som sagt så har ingen av oss blivit tagna med hasch på oss. Nu är min fråga. Om jag nekar allt, kan jag komma undan? Bevisen är inte konkreta mot just mig, ett erkännande har dem från förhöret jag varit på. Men det är inte bevis "bortom tvivel" vilket det måste vara har jag läst. Så om jag nekar, kan jag komma undan? Han som sålde till oss har tänkt att neka att han sålt till oss. Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder till Lawline med din fråga.

Som jag har uppfattat din fråga, så är du intresserad av att veta mer om bevisning och beviskravet i brottmål.

Om det är så att jag missuppfattat något så kan du använda kommentarsfunktionen nedan eller ställa en ny fråga.

Inledningsvis
vill jag poängtera att det är oerhört svårt att uttala sig om bevisningen i ett brottmål utan att ha läst förundersökningen samt deltagit i den efterföljande domstolsprocessen. Detta då domen endast får grunda sig på det som framkommer under rättegången. En viss fingervisning kan man få genom att läsa förundersökningen i målet, men i vissa fall kan saker som sagts i exempelvis förundersökningen ändras, åklagaren kan åberopa ny bevisning etc.

Om det är så att åklagaren väcker åtal mot dig, så är i vart fall åklagaren av den åsikten att han har tillräckligt på fötterna för att få dig fälld. Detta då åklagaren inte ska väcka åtal om han inte på objektiva grunder kan räkna med en fällande dom.

Under domstolsprocessen får åklagaren och den tilltalade fritt åberopa i stort sett all möjlig bevisning. Domstolen ska därefter pröva varje ett av dessa bevis och i någon mån bestämma styrkan av varje bevis. Det råder med andra ord fribevisföring och fri bevisprövning.

Domstolens möjlighet att fritt pröva bevisningen innebär inte att värderingen av den åberopade bevisningen är helt överlämnad åt domstolens skönsmässiga bedömning. Endast rationella skäl får inverka på bedömningen. Analysen ska vara objektivt grundad och utföras strukturerat.

Beroende på hur bevisningen ser ut i målet kan domstolen antingen konstatera att åklagaren inte lyckas styrka sitt påstående, eller, i värsta fall, att åklagarens påstående är styrkt.

Utgångspunkten i brottmål är att den tilltalades berättelse ska läggas till grund för bedömningen om åtalet är styrkt, om inte åklagaren lyckas motbevisa denna eller om berättelsen är så osannolik att den kan lämnas utan avseende. Vad gäller beviskravet i brottmål ska det genom den utredning som lagts fram i målet vara ställt bortom rimligt tvivel att den tilltalade gjort sig skyldig till det som åklagaren angett i gärningsbeskrivningen.

I praktiken
skulle det i ditt fall kunna se ut på följande sätt:
Åklagaren väcker inte åtal då åklagaren gör bedömningen att bevisningen inte räcker för en fällande dom.
I så fall läggs förundersökningen ned.

Alternativt så väcker åklagaren åtal och då kommer domstolen att pröva den bevisning åklagaren och du väljer att åberopa. I ditt fall kommer bevisningen att bestå av ett förhör med dig, då du erkänt delar av gärningen, samt swishbetalningar. Du kommer därefter få lämna din berättelse och eventuellt förklara varför du numera nekar till brott samt vad dessa swishbetalningar egentligen avser. Om domstolen inte finner din berättelse allt för sannolik så kommer detta att läggas till grund för domen, dvs. de kommer utgå från din berättelse när de bedömer bevisningen. Om det är så att ni berättelse är osannolik kommer domstolen att lämna den utan avseende och enbart döma efter den bevisningen som finns i målet.

Om du har en rimlig förklaring till varför du återkallar ditt erkännande och kan förklara swishbetalningarna, samt att detta är den enda bevisningen i målet finns det en möjlighet att du frias i domstol.

Om du skulle behöva hjälp med ett ombud rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Återkoppling
Har du tid över får du gärna lämna ett omdöme.

Med vänlig hälsning,


David MueraRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Narkotikabrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”