Bevisning i samband med förskott på arv

Min mor upprättade ett testmamente i nov-12., där hon delade upp arvslotterna för att minska ena broders del i arvet. I feb -13 skrev hon ett gåvobrev och gav bort en fastighet till två av de tre barnen. Anledningen till ändringen i testamentet och gåvobreven var att det tredje barnet upprepade gånger, via mejl, SMS och tfn krävt att få pengar då han visste att mor var sjuk och snart skulle dö. Tredje barnet är alkoholist och har varit två ggr på behandlingshem. Är känd av "alla" som en bråkmakare. Mor fick hösten -12 diagnosen bukspottkörtelcancer och dog 10/4-13. Testamente och gåvobrev är upprättade via auktoriserad firma. Mors tydliga vilja var att fastigheten skulle överlåtas till två av barnen, för att inte det tredje barnet skulle driva fram en försäljning, utan mors sambo (som inte äger huset) skulle få bo kvar, samt ett sätt för mor att inte låta tredje barnet få "ytterligare pengar att supa upp". Nu står det inte i testamentet att gåvan INTE är ett förskott på arvet. Den som skrev gåvobrevet, läste alla hotmejl och var väl införstådd med att gåvobrevets betydelse var att detta inte var ett förskott på arvet. Hur gör vi för att visa på mors vilja med gåvobrevet?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga,

Av 6 kap. 1 § 1 st. Jordabalken (JB) framgår att en gåva som ges till en arvinge under arvlåtarens livstid ska  avräknas som förskott på arv. Precis som du skrivit i din fråga kan dock arvlåtaren uttryckligen ange att gåvan inte ska ses som ett förskott och därmed bryta presumptionen om att så är fallet.

I detta fall tyder ju det du skriver att din mors faktiska åsikt var att gåvan av fastigheten inte skulle ses som ett förskott på arvet. Vad som dock kan bli problem är att det vid en eventuell tvist generellt sett är så att den som påstår något också har bevisbördan för det påstådda. I ert fall skulle ni alltså behöva bevisa att er mors avsikt var att gåvan inte skulle ses som förskott på arv.
Just hur de omständigheter som föreligger i ert fall skulle tolkas är svårt att säga, men att ni har fler inblandade som menar att hennes åsikt var som du säger bör kunna vara till er fördel.

Reglerna om förskott på arv hittar du https://lagen.nu/1958:637#K6

Hoppas svaret hjälper dig.

Med vänliga hälsningar

 

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning