Beviskrav vid trafikolycka

2015-12-29 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Hej jag har vart med om en trafikolycka och den andre personen som var med i krocken och hans vittne har anmält mig för vårdslöshet i trafik faller man då i rätten om dom är två mot en eller gäller ord mot ord fortfarande ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga. Om du är misstänkt för att ha vållat trafikolyckan inleds en polisutredning och när den är klar är det en åklagare som beslutar om åtal ska väckas eller inte. Om åtal väcks är det åklagaren som har bevisbördan för att du agerat vårdslöst och alltså brustit i väsentlig mån i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna, 1 § lag om straff för vissa trafikbrott (här).

Det åklagaren måste bevisa är att trafikbrottet har begåtts uppsåtligen eller genom försummelse. Exempel på det sistnämnda är; personer som är mycket trötta, bryter mot regler, farliga omkörningar, kör mot rött ljus eller annan stopplikt, fortkörning, användande av mobiltelefon i samband med risk för olycka etc. Åklagaren ska bevisa att det står bortom rimligt tvivel att du uppträtt vårdslöst men har också en objektivitetsplikt vilket gör denne skyldig att ta hänsyn till saker som talar emot att du framförde fordonet vårdslöst.

Vittnen kan i en process användas för att styrka bevisning som läggs fram både av åklagaren och den tilltalade. Processen kommer dock inte avgöras utifrån hur många som vittnar på vardera sida utan i slutändan handlar det om vad som kunnat bevisas eller inte och om åklagaren kommit upp i beviskravet "ställt bortom rimligt tvivel". Lyckas åklagaren inte det frias den tilltalade och slipper straff.

God fortsättning!

T E
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (377)
2021-06-01 Undanhållande av bevisning
2021-05-30 Får svensk domstol användas bevisning som fåtts fram genom metoder som inte tillåts enligt svensk lag?
2021-05-27 Beviskrav i brottmål
2021-05-22 Vilka beviskrav krävs för åtal och fällande dom?

Alla besvarade frågor (93198)