Bevisbördan för att felparkering inte skett ligger i princip på bilägaren

2017-12-07 i Parkeringsböter
FRÅGA
Hej Lawline.Här om dagen så trillade det ner en faktura från min bostadsrätts förening där det står Parkeringsbot 2017-05-08 kl 08:00Parkeringsbot 2017-08-14 kl 09:00Jag har inte stått felparkerad och gick ner till föreningskontoret och frågar om det finns en bild eller något som styrker att jag har stått felparkerad. De hävdar då att de inte behöver bevisa något.Kan de verkligen ge mig en faktura utan något som helst krav på att visa att jag faktist har parkerat fel??Med vänlig hälsning
SVAR

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

Du skriver att du har fått en parkeringsbot (parkeringsanmärkning) som rör felparkering. Det gör mig lite fundersam, eftersom det endast är poliser och kommunen som överhuvudtaget får utfärda dessa (5 § lag om felparkeringsavgift). Det låter märkligt att din bostadsrättsförening skulle utfärda parkeringsanmärkningar. Om det är så att du har fått en parkeringsanmärkning och alltså en felparkeringsavgift skulle jag råda dig att kolla upp om bostadsrättsföreningen får utfärda dessa.

Om du istället har fått en kontrollavgift för olovlig parkering så gäller lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering. Det är parkeringsbolaget som har bevisbördan för att bilen har parkerats i strid med gällande bestämmelser för parkeringen, däremot är deras bevisbörda i princip uppfylld genom att det har noterats av parkeringsövervakaren att bilen varit parkerad i strid med reglerna för parkeringen. Då går bevisbördan över på dig istället som måste styrka att bilen inte har parkerats felaktigt (se NJA 2013 s 711).

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Rebecca Axelsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?