Bevisbörda vid skador, hyresrätt

2016-09-30 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej! Vi har haft en hyresrätt lägenhet men nu har vi köpt ett eget hus men våra gamla hyresvärden påstår att under den tiden när vi bodde har vi gjord några skador i huset och nu vill de ha ersättning. Efter 2 veckor har vi flyttat meddelar de att vi är som är ansvariga för de skador men vi vet säkert att vi inte har gjort skador. Annars de skulle upptäcka under slutbesiktningen av huset. Hur ska vi bevisa att vi har inte gjort de skador. Kan de göra så?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Din fråga regleras i 12 kap. Jordabalken (JB). Enligt 12:61 JB får fordringsanspråk, såsom krav på ersättning, som grundar sig i hyresavtalet framställas inom två år från att hyresgästen lämnade lägenheten. I andra fall är rätten förlorad. Det innebär att hyresvärden alltså kan kräva ersättning efter att avtalet upphört, som i ert fall två veckor efter att ni flyttat. Detta gäller oavsett huruvida slutbesiktning gjorts. En annan fråga är den som rör vilka fall en hyresgäst ska vara skyldig att ersätta hyresvärden.

När det gäller hyresgästens skadeståndsansvar, det vill säga skyldigheten att ersätta skador, så finns en regel om detta i 12:24 JB. Där framgår det att hyresgästen bara är skyldig att ersätta hyresvärden för skada som uppkommit genom hyresgästens vållande. Det är hyresvärden som har bevisbördan, det vill säga det är hyresvärden som ska bevisa att ni har orsakat skadorna. Dessutom är en hyresgäst inte skyldig att ersätta hyresvärden för skador som har uppkommit genom normalt slitage. Med tanke på att inga skador upptäcktes under slutbesiktningen kan det bli svårt för hyresvärden att bevisa att det skulle varit ni som orsakat skadorna. Slutligen vill jag poängtera det jag nyss nämnt: det är hyresvärden som ska bevisa att ni orsakat skadorna, det är inte ni som behöver visa att ni inte orsakat skadorna.

Vänligen,

Matilda Crone
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll