Bevisbörda vid sexuellt ofredande

FRÅGA
Sexuellt ofredad av ex sambo. Det hände efter vi gjort slut men fortfarande bodde ihop, vi hade turats om att sova i sängen respektive soffan. En kväll kommer han hem kraftigt berusad och går först och lägger sig i soffan för att sedan mitt i natten komma fram till mig och ta på sitt kön innanför kalsongerna samtidigt som han tittar på mig. Han fortsätter sedan ut till toaletten och kissar. När han kommit tillbaka så är han naken och tar tag i mina ben och försöker krypa ner i sängen med mig. Jag frågar om han är full och han svarar att han är väldigt full varpå jag då går till soffan och säger att han får sova i sängen. Detta kändes väldigt obehagligt och sårande. När jag frågade honom om han mindes ngt dagen efter så sa han att han inte gjorde det. Varpå jag försökte skoja bort incidenten och sa att han försökt krypa ner i sängen med mig men jag gick och la mig på soffan istället (är fortfarande i chock och vet inte riktigt hur jag ska reagera). Jag åker sedan bort ett par dagar och kommer hem en natt då kommer alla känslor tillbaka när jag ser honom igen och berättar morgonen efter för min bror vad som hänt. Min bror tycker jag ska anmäla händelsen. Det jag undrar är om det ens går att bevisa? Vi pratade om det tillsammans med hans föräldrar och min mamma och bror i samband med att jag flyttade ut. Jag sa att jag ville ha en ursäkt annars måste jag polisanmäla för att kunna gå vidare. Han nekar till brott. Om jag anmäler kan han då bli dömd?
SVAR

Inledning

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor.

Inledningsvis vill jag beklaga händelsen och uttrycka sympati för dig och det du har upplevt. Jag kommer att förklara juridiken kring det du har blivit utsatt för och vad som eventuellt skulle kunna hända vid en polisanmälan så pedagogiskt som möjligt.

Det handlade av din före detta sambo som du beskriver kan bedömas som 1) sexuellt ofredande och möjligen även 2) försök till våldtäkt. Det förstnämnda syftar då på när han tar på sitt egna könsorgan och tittar på dig och det sistnämnda på när han kryper ner i sängen och tar tag i dina ben. Jag kommer nu att behandla dessa två olika gärningar var för sig.

1) Sexuellt ofredande

Sexuellt ofredande innebär att någon blottar sig för någon annan på ett sätt som är ägnat att väcka obehag eller annars genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka dennes sexuella integritet. Bestämmelsen syftar dels på sexuell beröring av andra personer, dvs tafsande, men också beröringar av det egna könsorganet eller exempelvis fotografering under kjolar, upprepade påtryckningar om sexuella inviter osv. Att onanera framför en person på detta sättet uppfyller alltså lagens krav på sexuellt ofredande. Skulle din sambo invända med att han trodde att du sov, och att du därmed inte uppfattade hans handlande, är detta verkningslöst då Högsta domstolen har förklarat att det inte krävs att offret i fråga uppfattar att ofredandet sker (se rättsfallet NJA 2017 s. 393).

2) Försök till våldtäkt

Eftersom ni aldrig hade samlag kan din före detta sambo inte dömas för våldtäkt, dock skulle hans gärning att ta tag i dina ben möjligen kunna betraktas som försök till sådant brott. För att man ska kunna dömas för försök till brott krävs att personen har påbörjat utförandet av brottet, och knäckfrågan här blir då om han verkligen kan anses ha nått den punkten att han påbörjat en våldtäkt. Beroende på hur hårt han tog tag i dina ben, dvs tog han tag i dem försiktigt eller hårt och bestämt med avsikt att hålla fast dig, kan det nog bedömas som att han påbörjat våldtäkt.

3) Uppsåt

Det ska också sägas att det krävs uppsåt, dvs att gärningsmannen förstår vad han gör, eller är på väg att göra, för att han ska dömas för brott. Gällande det sexuella ofredandet är kravet på uppsåt uppfyllt, däremot är det inte lika klart att detta krav var uppfyllt vid det eventuella våldtäktsförsöket. Han skulle kunna hävda att avsikten var att ha frivilligt sex och att han inte tog tag i dina barn i syfte att hålla fast dig eller liknande, eller att det inte fanns någon avsikt att ha sex överhuvudtaget utan enbart att sova i sängen. Detta är enbart spekulationer, men det kan sägas att det inte alls är säkert att din före detta sambo hade uppsåt att begå en våldtäkt när han tog tag i dina ben och kröp ner i sängen. Att bevisa hans uppsåt, vilket jag kommer till nedan, är ännu svårare. Möjligheten att argumentera för motsatsen finns dock absolut. Det kan också poängteras att hans berusning i sig inte kan utgöra grund för ansvarsfrihet.

4) Bevisning och bevisbörda

Allt som hittills sagts om sexuellt ofredande, försök till våldtäkt samt uppsåt förutsätter att det faktiska händelseförloppet är klarlagt. Ponera att händelsen blir föremål för en juridisk bedömning av polis och åklagare eller domstol, den prövningen dem hade gjort av händelsen kan böra göras om det genom bevisningen klart framgår att det som du påstår har hänt också faktiskt har hänt. I brottmål är det åklagaren, och i förlängningen brottsoffret, som har bevisbördan för att den tilltalade har gjort sig skyldig till brott. Den händelse du beskriver framstår definitivt som trovärdig, men din före detta sambo kan ju neka helt och hävda att det aldrig har hänt eller att han inte minns något. I ett sådant fall blir det oerhört svårt att nå upp till beviskravet bortom rimligt tvivel som krävs för en fällande dom, förutsatt att du inte kan framföra ytterligare bevisning. Min bedömning av bevisläget är därför att din före detta sambo förmodligen inte hade kunnat dömas då bevisningen helt enkelt inte räcker, tyvärr. Beroende på vad som sägs i eventuella polisförhör osv skulle dock bevisläget för din del kunna förbättras en aning, så även om bevisläget är svårt anser jag ändå att du bör anmäla om du känner att det är det du vill göra.

Avslutning

Hoppas att du har fått svar på dina frågor! Lämna gärna ett omdöme.

Vänliga hälsningar,

Wilhelm Stenvall
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (434)
2021-09-12 Koppleri att berätta om fördelar av prostitution?
2021-09-05 Vad innebär främjande av sexköp?
2021-08-31 Brottet utnyttjande av barn för sexuell posering
2021-08-30 Vad innebär begreppet sexuell posering i 6 kap. 8 § BrB?

Alla besvarade frågor (95778)