Kontrollavgift vid avsaknad av parkeringstillstånd

2016-11-10 i Parkeringsböter
FRÅGA
Hej!jag har fått en kontrollavgift att det sakna giltig parkering tillstånd .när jag överklaga det och bevisa att jag har parkering tillstånd och ha hyra den plats. Så sa de att du måste betala den ,eftersom p-vakter såg inte tillstånd den dag .oavsett att du bevisa det efteråt.har de rätt om det?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

10 § lag om kontrollavgift vid olovlig parkering föreskriver att; "om det med hänsyn till omständigheterna i samband med den olovliga parkeringen skulle framstå som uppenbart oskäligt att ta ut kontrollavgift, får avgiften inte tas ut."

Utifrån din fråga tolkar jag det som att du har parkerat utan parkeringstillstånd, och först i efterhand uppvisat ett giltigt parkeringstillstånd. Att du i ett senare skede kan uppvisa ett giltigt parkeringstillstånd är emellertid inte en omständighet som gör att du enligt lag kan undslippa kontrollavgiften.

Från praxis kan i Hovrättens för Västra Sverige dom 2003-11-06, mål nr FT 2427-03 nämnas. I fallet konstaterade domstolen att innehav av ett giltigt parkeringstillstånd, inte kan befria en person från kontrollavgift om det inte varit väl synligt vid kontrolltillfället, detta eftersom att det inte kunde anses "uppenbart oskäligt" att ta utgiften.

Sammanfattningsvis, den omständighet att du senare kunnat uppvisa ett giltigt parkeringstillstånd befriar dig inte från betalningsansvar om inte parkeringstillståndet var väl synligt vid kontrolltillfället.

Lag om kontrollavgift vid olovlig parkering hittar du här.

Lycka till och hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Jens Ödman
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Parkeringsböter (425)
2020-10-30 Förfarandet vid en överklagan av parkeringsbot
2020-10-27 Måste jag betala parkeringsböter?
2020-10-27 När får man böter på en tidsbegränsad parkering?
2020-10-22 Hur överklagar jag parkeringsböter?

Alla besvarade frågor (85586)