Bevisbörda och bevisvärdering vid påstådd felparkering

Hej! Jag parkerade på en p-plats som ansvaras av Mobil Park i Märsta den 2015-10-02 kl 07:00. Det är en P-plats med max 3 timmar med P-skiva. När jag kom tillbaka till bilen efter 1.5 tim. Så såg jag att jag hade fått en P-bot. Anledningen var det att Tjänstemannen inte hade kunnat avläsa P-skivan, på grund av att den hade tydligen ramlat omkull när jag slog igen dörren. Tittade man noga i den nedre kanten på vindrutan så kunde man se att tiden var korrekt. Men den gick inte att avläsa framifrån motorhuven. Jag och min kollega kunde se tiden och jag har även fotat P-skivan. Jag har lämnat in överklagan två gånger, och dom tycker fortfarande att enligt tjänstemannens kort så var den oläsbar. Enligt mina kort ser man tydligt tiden. Dom vill inte visa deras kort och jag får heller inte prata med handläggaren. och nu har dom skickat en påminnelse som ska betalas inom 10 dagar. Så min fråga är hur många gånger får man överklaga. Och skulle man ha nån möjlighet och vinna i rätten ? Med min kollega som vittne och mina kort som bevis material. Kommer rätten kunna använda sig av mina kort eller kommer dom bara att gå på tjänstemannens kort som Mobil Park gör idag.

Tacksam för svar/

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I en sådan knapphändig process som utdelning av felparkeringsavgift utgör får en anteckning om att p-skivan inte varit synlig ses som ett starkt bevis. För att undgå betalning har Högsta domstolen konstaterat att man behöver lämna en redogörelse för omständigheterna vid parkeringen eller framställa någon form av bevisning som medför att invändningen mot avgiften framstår som så trovärdig att den inte kan lämnas utan avseende (NJA 2001 s. 889).

Bevisbördan för att din p-skiva inte varit synlig ligger på Mobil Park, men om du inte kan lägga fram trovärdig bevisning som "slår ut" p-vaktens bevis (anteckningen) så är utgångspunkten att din p-skiva inte varit synlig. Notera att det bara är en utgångspunkt; du kan bryta utgångspunkten genom motbevisning. I målet ovan ansågs en p-biljett som indikerar datum och tid och kraftigt regnoväder inte utgöra tillräcklig bevisning för att undgå betalning.

Det är oklart om ett vittne och en giltig p-skiva utgör tillräcklig bevisning. Jag kan inte se att bevisningen är övertygande för att vinna målet. Du får sätta det i förhållande till risken att behöva ersätta motpartens rättegångskostnader. Anledningen till att bevisläget ser ut på det här sättet är för att många annars kan undgå böter genom att invända mot att anteckningen är felaktig, vilket kraftigt hade lamslagit Mobil Park och andra liknande verksamheter.

Du behöver:

1. en trovärdig redogörelse för omständigheterna vid parkeringen och,

2. övertygande bevisning (oväder+biljett ej tillräckligt).

3. Om du anser 1 och 2 vara uppfyllt, invända skriftligt mot Mobil Park och om du inte når framgång skicka in en stämningsansökan till tingsrätten i den ort där parkeringen ägde rum.

Behöver du hjälp med att upprätta ett kravbrev till Mobil Park eller en stämningsansökan till rätten är du välkommen att ta kontakt med oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Soroosh ParsaRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Parkeringsböter? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo