Bevisbörda och bevisvärdering vid påstådd felparkering

2015-11-27 i Parkeringsböter
FRÅGA
HejsanVilken fantstisk tjänst!Jag har en fråga gällande parkeringsböter. Jag har fått en böter av Q-park, de hävdar att min biljett ej var synlig. När jag kom till bilen såg jag böteslappen blev förvånad och gick in i bilen och tog biljetten från instrumentbrädan och fotograferade den. Det var 7 minuter kvar till utgången tid.Jag bifogade bilden med överklagan till Q-park, men fick avslag. De hävdar att det ej fanns synlig biljett. Jag vill att de visar sin bild som bevis men de menar att bevisbördan ligger helt på mig. Vad gäller?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I en sådan knapphändig process som utdelning av felparkeringsavgift utgör får en anteckning om att biljetten inte varit synlig ses som ett starkt bevis. För att undgå betalning har Högsta domstolen konstaterat att man behöver lämna en redogörelse för omständigheterna vid parkeringen eller framställa någon form av bevisning som medför att invändningen mot avgiften framstår som så trovärdig att den inte kan lämnas utan avseende (NJA 2001 s. 889).

Bevisbördan ligger på Q-park, men om du inte kan lägga fram trovärdig bevisning som "slår ut" p-vaktens bevis (anteckningen) så ses det som mest sannolikt att din biljett inte varit synlig. I målet ovan ansågs inte en p-biljett som indikerar datum och tid och kraftigt regnoväder utgöra tillräcklig bevisning för att undgå betalning.

Du behöver:

1. en trovärdig redogörelse för omständigheterna vid parkeringen och,

2. övertygande bevisning (oväder+biljett ej tillräckligt).

3. Om du anser 1 och 2 vara uppfyllt, invända skriftligt mot Q-park och om du inte når framgång skicka in en stämningsansökan till tingsrätten i den ort där parkeringen ägde rum.

Anledningen till att bevisläget ser ut på det här sättet är för att många annars kan undgå böter genom att invända mot att anteckningen är felaktig, vilket kraftigt hade lamslagit Q-parks och andra p-bolags verksamhet.

Med vänlig hälsning,

Soroosh Parsa
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Parkeringsböter (424)
2020-10-27 Måste jag betala parkeringsböter?
2020-10-27 När får man böter på en tidsbegränsad parkering?
2020-10-22 Hur överklagar jag parkeringsböter?
2020-10-19 Hur kan du gå vidare när du fått parkeringsböter?

Alla besvarade frågor (85462)