Bevisbörda och beviskrav vid felparkering

Hej

Jag fick en bot när jag var parkerad på MAX:s restaurang parkering för besökande. Jag befann mig inne i lokalerna när jag fick boten men märkte inte då. Boten delades ut 10:33-10:34 och alltså kontrollera de inte om jag befann mig i lokalerna. Jag har inte kvittion kvar från besöken som tyder på att jag befann mig i max. Vems uppgift är det att bevisa om jag befann mig i lokalerna, mitt eller i det här fallet Q-park. Jag har överklagat boten men fick tillbaka att jag måste skicka in något som bevisar att jag befann mig där inne. Nu undrar jag om det är mitt jobb att bevisa att jag var där inne eller deras. Finns det någon som kan hjälpa mig i detta fall några lagar och regler etc. Skulle vara väldigt tacksam för hjälp.

Mvh Tarik

Lawline svarar

Hej!

Bevisbördan för att du parkerat i strid med gällande villkor på parkeringsplatsen ligger på den kommun eller markägare för vars räkning parkeringsanmärkningen har utfärdats (se härom NJA 2013 s 711 punkt 7), i detta fall är det alltså Q-park som initialt har bevisbördan.

Vid utdelning av felparkeringsavgift utgör emellertid en anteckning om felparkering ett starkt bevis. För att undgå betalning har Högsta domstolen konstaterat att man som invändande behöver lämna en trovärdig redogörelse för omständigheterna vid parkeringen eller framställa någon form av bevisning som medför att invändningen mot avgiften framstår som så trovärdig att den inte kan lämnas utan avseende (se härom NJA 2001 s. 889). Bevisbördan går alltså över på dig att motbevisa anteckningen.

Fortsättningsvis, om du inte kan lämna bevisning så stark att invändningen inte kan lämnas utan avseende är utgångspunkten alltså att du har parkerat fel. Givetvis kan du motbevisa denna utgångspunkt, men då krävs alltså bevisning enligt ovan. Enbart ett påstående om att felparkering inte har skett är inte tillräckligt för att betalningsansvar ska undanröjas (se härom NJA 2013 s 711 punkt 7 som hänvisar vidare till NJA 2001 s. 889).

Eftersom att du, enligt din fråga, inte har något som kan bevisa att du befann dig inne på MAX vid den tidpunkt då P-boten utfärdades är det sammanfattningsvis så att parkeringsvaktens anteckning "slår ut" ditt påstående om att du befann dig inne på MAX vid tidpunkten för utfärdandet, varför betalningsansvar således inte kan undanröjas.

Anledningen till att bevisläget ser ut på det här sättet är för att det annars hade varit enkelt att undgå böter genom att enbart invända att anteckningen är felaktig.

NJA 2013 s 711 hittar du här.

NJA 2001 s 889 hittar du här.

Vänligen,

Jens ÖdmanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Parkeringsböter? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”