Bevisbörda i fordringsmål

Ett postorderföretag påstår att jag har obetalda fakturor hos dem från 2013 och 2014. jag har bett om specificerad räkning då jag har samtliga fakturor från dem samlade och de är betalda i tid. De påstår att de inte kan specificera vad fakturan gäller, enbart att det rör sig om ngn returavgift. Jag har inte erhållit vare sig andra fakturor, ej heller påminnelsefakturor utöver dem jag betalt. Jag har bestridit betalningskrav tills de kan specificera, jag anser inte att det är mitt problem att de har tekniska problem att gå så långt tbx i tiden. Fakturanumren de anger stämmer ej med de fakturorna jag redan har betalat. Senaste köp hos dem var 2014. Har de rätt att kräva mig på denna avgift? Det handlar om 98 kr men de har inte fakturerat mig. Jag betalar alltid mina räkningar, i de fallen jag är sen betalar jag påmminelseavgift. Har aldrig haft en betalningsanmärkning.

Vad är korrekt förfarande i denna fråga?

Tacksam för svar

Vänliga hälsningar


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Bolaget har ingen rätt att kräva dig på betalning

Enligt allmänna bevisregler (se t.ex fallet NJA 2009 s. 64) har borgenären bevisbördan för att en fordran existerar. Det är alltså upp till postorderföretaget att bevisa att du står i skuld till dem. Det betyder så klart också att du inte behöver bevisa att du inte har någon skuld till bolaget.


Vad som händer hädanefter är upp till bolaget

En tid efter att en faktura förfaller till betalning säljs fordringen ofta till ett inkassobolag. Inkassobolaget blir då din nya (påstådda) borgenär och hamnar i samma sits som postorderföretaget, de måste bevisa att skulden finns. Borgenären kan också ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden, som informerar dig om den påstådda skulden. Bestrider du återigen skulden måste borgenären försöka driva in den vid domstol. Även i domstolen har borgenären bevisbördan.

Jag vill tillägga att det är osannolikt att bolaget kommer att ansöka om betalningsföreläggande eftersom det kostar tre gånger så mycket som den påstådda skulden.


Dessutom kan fordringen vara preskriberad

Låt oss anta att skulden är riktig. Om du handlat med företaget i egenskap av konsument (dvs för huvudsakligen enskilt bruk) preskriberas fordringen efter tre år (2 § andra stycket preskriptionslagen). Är det först nu, mer än tre år senare, som bolaget framställer sitt betalningskrav? I sådana fall är det för sent, och de kan inte kräva dig på betalning även om de kan bevisa skuldens riktighet.


Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Jesper EngRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo