Bevisa att lös egendom tillhör någon annan

2020-10-27 i Utmätning
FRÅGA
Hej. Hur kan man bevisa till Kronofogden att saker som dom utmätar tillhör inte mig. I mitt fall dom utmätta smycken som tillhör min syster men det fanns hos mig hemma
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kronofogdens rätt att utmäta egendom regleras enligt utsökningsbalken (UB) och det är med hjälp av denna lag din fråga besvaras.

Du anses som ägare till lös egendom som du har i din besittning
Kronofogden får utmäta din egendom om det framgår att egendomen tillhör dig eller om du kan anses vara ägare till egendomen (4 kap. 17 § UB). Du anses vara ägare till lös egendom (smyckena i ditt fall) som du har i din besittning, om det inte framgår att egendom tillhör någon annan (4 kap. 18 § UB). Har du egendomen som ska utmätas i ditt hem omfattas det av kravet på "besittning". Det finns alltså en presumtion att du är ägare till egendom i din besittning och egendomen kan isåfall utmätas. Jag antar även att det inte framgick att egendomen tillhör någon annan (din syster) vid tillfället, vilket är anledningen till varför Kronofogden utmätte egendomen.

När egendom redan har utmätts
Med tanke på att smyckena redan har utmätts kan din syster påstå att hon har bättre rätt till egendomen. Kronofogden ska då, om skäl föreligger, förelägga din syster att inom en månad från det att föreläggandet delgavs henne väcka talan mot sökanden (den som begär verkställighet) och dig. Följs inte föreläggandet förlorar din syster rätten till smyckena, om inte den som begär verkställighet inom den angivna tiden (inom en månad) väcker talan mot din syster om detta (4 kap. 20 § UB).

Bevisa att smyckena tillhör din syster
I frågan skriver du att smyckena inte tillhör dig utan din syster. För att bryta presumtionen, alltså att visa att egendomen inte tillhör dig, måste detta bevisas. Exempel på sätt man kan bevisa detta är genom att visa upp kvitton eller fakturor på att smyckena har köpts av din syster, genom att dessa handlingar visar att smyckena är köpta i hennes namn eller med hennes bankkort. Med tanke på att enklare klockor och smycken inte får utmätas av Kronofogden antar jag att din systers smycken är lite mer värdefulla, varför transaktionen eventuellt lättare kan hittas med hjälp av banken för att visa på att smyckena köptes av din syster, om köpet gjordes genom bankkort. Ett alternativ kan vara att visa bilder på din syster där hon använder smyckena, vilket i större utsträckning talar för att hon är ägare till egendomen. Ytterligare ett tillvägagångssätt kan vara att din systers vänner eller kollegor eller liknande intygar om att de sett henne bära smyckena. Det ska kunna styrkas att smyckena inte tillhör dig.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga! Har du fler frågor kan du ställa dem här.

Vänligen,

Egzon Kalludra
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (532)
2021-05-07 Vad händer vid en utmätning?
2021-05-01 Utmätning av bostadsrätt
2021-04-30 Separationsrätt när pengar sammanblandats på bankkonto
2021-04-30 Kan samägd bostadsrätt utmätas?

Alla besvarade frågor (92142)