Bevisa att ett samboskap föreligger

FRÅGA
Med nuvarande reserestriktioner så uppstår ett problem när man är sambo. Orsaken är att man kan få tillstånd att resa till sin bostad som man äger på en ort i Europa. Om en part i ett samboförhållande då äger den fastigheten till 100% behövs ett dokument som bevisar "samboskapet" Hur skapar man det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar det som att din fråga gäller hur man kan bevisa sitt samboskap med sin sambo. För att besvara din fråga kommer jag använda mig av sambolagen (nedan förkortad SamboL).

Vad som avses med sambor och hur samboskap kan bevisas
Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll (1 § stycke 1 SamboL). För att bedömas bo stadigvarande tillsammans så ska det inte handla om en kortvarig eller tillfällig förbindelse. En presumtion för att ett samboförhållande föreligger är om samborna är folkbokförda på samma adress. En sådan omständighet talar normalt för att parterna har gemensam bostad och att samboendet inte är tillfälligt (prop. 1986/87:1 s. 253).

Enligt Skatteverket behöver ni som sambor beställa varsitt "personbevis adress", vilket du hittar länk till här. Den här typen av personbevis visar din adress samt från vilket datum du har varit folkbokförd på din nuvarande adress.

Ni skulle även kunna bevisa ert samboskap genom att visa att ni haft gemensam ekonomi eller haft ekonomiskt samarbete. Detta kan göras genom att visa upp om ni haft gemensamma bankkonton samt utdrag ur dessa. Det torde däremot vara tillräckligt att kunna visa att ni är folkbokförda på samma adress.

Jag hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du undra något mer är du välkommen att kontakta oss igen!

Vänligen,

Line Skaugrud Landevik
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2926)
2021-06-20 Vilka räknas som sambos rent juridiskt?
2021-06-14 Häva samboavtal
2021-06-14 När ska en bostad räknas som samboegendom?
2021-06-14 Kan sambo kräva del av arv?

Alla besvarade frågor (93232)