Beviljat medborgarskap utan permanent uppehållstillstånd

Regeringen kommer snart att utreda möjligheten att dra in alla permanenta uppehållstillstånd och omvandla dom til tidsbegränsat uppehållstillstånd istället. Om det blir verklighet och förslaget genomförs, vad kommer det att innebära för min fru. Hon har permanent uppehållstillstånd (genom anknytning til anhörig - mig) och hon har ansökt om medborgarskap april 2022. Om hon i framtiden skulle vilje få ett beslut om återkallelse av hennes permanenta uppehållstillstånd till följd av lagändringen, kommer det att resultera i avslag på hennes ansökan om medborgarskap eller kommer hon fortfarande att kunna beviljas svensk medborgarskap da hennes ansökan om medborgarskap har kommit in till Migrationsverket innan hon har fått beslut om återkallelse av sitt permanenta uppehållstillstånd? Jag hoppas ni vil besvara mina frågå da vi är mycket urolig.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag att utgå från Lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap, förkortat MedbL.


Migrationsverkets prövan
När migrationsverket prövar din frus ansökan om medborgarskap kommer de att utgå från aktuella lagstiftningen, det vill säga även om din frus ansökan skickats in till verket innan någon eventuell lagändring skett, så kommer myndigheten att utgå från de lagändringar som skett under tiden fram tills att de behandlar ansökan.
Kort sagt; om lagändring skett vid behandlingstillfälle utgår bedömningen från det och inte lagomständigheterna vid ansökan.


Förvärv av medborgarskap efter ansökan
Enligt 11 § MedbL ska 5 olika punkter vara uppfyllda för att en utlänning ska beviljas svenskt medborgarskap. Din fru ska ha
1. Styrkt sin identitet
2. Fyllt 18 år
3. Permanent uppehållstillstånd i Sverige
4. Hemvist i landet sedan 5 år tillbaka och
5. Haft och kan förväntas komma att ha ett hederligt levnadssätt.


Det kan göras undantag om inte alla punkter är uppfyllda. Enligt 12 § MedbL kan sökanden ändå beviljas medborgarskap om
1. Sökanden tidigare varit svensk medborgare
2. Sökanden är gift eller sambo med en svensk medborgare eller
3. Det annars finns särskilda skäl till det.


Oavsett vilken av dessa 3 punkter sökanden yrkar medborgarskap via måste sökanden, din fru, ändå presentera särskilda skäl till varför hon ska beviljas medborgarskap. Det blir sedan upp till migrationsverket om det ska beviljas eller avslås.

Med andra ord kan migrationsverket ändå bevilja din fru medborgarskap trots att hon kanske skulle tappa sitt permanenta uppehållstillstånd på grund av en lagändring. Hur en eventuell lagändring angående permanenta uppehållstillstånd skulle påverka rekvisiten i 11 och 12 §§ MedbL kan vara svårt att förutspå. Men om din fru uppfyller alla kraven i 11 § MedbL förutom det permanenta uppehållstillståndet så finns det goda chanser att hon kan beviljas medborgarskap ändå om hon presenterar särskilda skäl, exempelvis att hon är gift med dig som är svensk medborgare och att det eventuellt inte går att få permanent uppehållstillstånd längre.


Sammanfattning
Om det sker en lagändring och permanenta uppehållstillstånd återkallas så kommer migrationsverket utgå från det vid behandlingen av din frus ansökan om svenskt medborgarskap. Trots att hon då inte skulle uppfylla alla kraven för medborgarskap enligt 11 § MedbL så kan undantag göras enligt 12 § MedbL om hon kan presentera särskilda skäl för det.


Om ni vill ha vidare rådgivning kan ni kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: mån-fre kl. 10.00-16.00


Hoppas ni fick svar på er fråga!

Alexander MårtenssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000