Betygssättning

FRÅGA
Hej!Vi skulle vilja ha hjälp att tyda skollagen och hur vi ska gå vidare i den här frågan.Vår son gick ut nian i juni med bra betyg utom i franska där han fick ett F.Han har haft E i detta ämne alla andra terminer och utan att informera vare sig honom eller oss som föräldrar om risk för att bli underkänd eller att sätta in extra åtgärder (vilket inte gjorts) har skolan bestämt sig för ett F i slutbetyg.Detta är för oss helt oacceptabelt och vi undrar nu hur man går vidare.Till saken hör också att skolan har genomgått en mycket turbulent tid med ständiga rektors- och lärarbyten och ett oändligt antal dåliga beslut. Franskan har drabbats hårt genom en strid ström av tillfälliga vikarier, vilket har gjort att eleverna inte fått sammanhang och kontinuitet.Har varit i kontakt med rektor och lärare som tar på sig ansvaret och är mycket ledsna för den obefintliga informationen och de stödåtgärder som borde diskuterats men inte gjordes/sattes in, men betyget kommer inte ändras, vilket vi begärt.Vad säger lagen och hur går vi vidare?Tacksam för hjälp!
SVAR

Hej och tack för er fråga!

Precis som ni skriver är det Skollagen som aktualiseras för er fråga. För det första kan konstateras att det inte är möjligt att överklaga ett betygs-beslut, eftersom betygssättning inte räknas upp i Skollagens 28 kap, som anger vilka beslut som kan överklagas. Den möjlighet som finns framgår av SkolL 3 kap 20 §. Där stadgas att om den som fattat beslut om betyg finner att beslutet är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller någon anledning, ska denne eller dessa ändra betyget i gynnande riktning. En väg för er att gå kan vara att försöka få till stånd en sådan omprövning.

Om en omprövning inte sker eller om omprövningen inte leder till att er son inte erhåller ett godkänt betyg har er son rätt till genomgå en prövning för betyg, vilket framgår av SkolL 10 kap 23 §. En sådan prövning kan vara avgiftsbelagd av den aktuella skolan med maximalt 500 kr, vilket framgår av 3 kap 21 § SkolL och Förordning (1991:1124) om avgifter för prövning inom skolväsendet.

På skolverkets hemsida finns tydlig information beträffande ert aktuella ärende. Se t.ex.

http://www.skolverket.se/regelverk/fragor-och-svar/fragor-och-svar-om-betyg/overklagan-1.173864

Vänligen

Karl Risberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (302)
2020-10-30 Kan en rektor avsluta ett barns sjukskrivning?
2020-10-29 Får en rektor beslagta en elevs mobil?
2020-10-25 Återlämning av mobiltelefon vid mobilförbud på skola
2020-10-23 Är rektor skyldig att polisanmäla brott som sker på skolan?

Alla besvarade frågor (85560)