FrågaOFFENTLIG RÄTTOffentlighetsprincipen29/01/2019

Betyg - offentliga handlingar

Har idag ingen vårdnad om sonen genom det har pappan. Har umgänge med sonen varannan helg och hjälper även till med läxor.

Idag ringde jag rektorn på skolan för att jag vill få ta del av sonens betyg . Rektorn nekade mig att få ta del av sonens betyg genom jag ingen vårdnadshavare är. Jag hade för mig att betyg är en offentlig handling som vem som helst kunde få ut.

Han hänvisade mig till pappan som måste godkänna att jag får ta del av vårt gemensamma barns betyg, stämmer detta ?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Offentlighetsprincipen gäller för myndigheter i Sverige, med innebörden att allmänheten har rätt att få ta del av allmänna handlingar hos statliga och kommunala myndigheter, 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen. Det innebär att kommunala skolor omfattas av offentlighetsprincipen. Av din fråga framgår inte om skolan är kommunal eller om det är en friskola. En friskola omfattas som huvudregel inte av offentlighetsprincipen, vilket innebär att betyg inte måste lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Jag kommer i mitt vidare svar utgå från att det är en kommunal skola.

Betyg som sätts finns dokumenterade i en handling. I samband med terminsslut brukar betygen ges ut till eleverna. Betygen är då en allmän handling. Dessa ska därför lämnas ut om det inte föreligger någon sekretess. I normalfallet föreligger ingen sekretess för betyg. Handlingarna innehållande betyg ska därför lämnas ut.

Du har alltså rätt att få ut sonens betyg från skolan om det är en kommunal skola.

Nekas du att få ta del av betyget så kan du överklaga detta. För att överklaga ska du begära att skolan ger dig sitt beslut att inte lämna ut betyget i skrift. Av detta skriftliga beslut ska det sedan framgå hur du ska göra för att överklaga beslutet, 6 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen. Det skriftliga beslutet ska undertecknats av behörig person på skolan. Myndigheten är skyldig att utfärda ett överklagbart beslut.

Du kan också JO-anmäla skolan om skolan inte lämnar ut betygen. Vill du JO-anmäla skolan kan du göra det på deras hemsida.

Sammanfattningsvis har du alltså rätt att få ut sonens betyg från skolan om det är en kommunal skola. Om skolan nekar dig så kan du kräva ett skriftligt beslut på det av en behörig tjänsteman på skolan. Du kan sedan välja om du vill överklaga beslutet eller JO-anmäla skolan.

Om du önskar vidare hjälp råder jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå som kan hjälpa dig vidare i ärendet.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Joel MyreniusRådgivare
Hittade du inte det du sökte?