Betydelsen av ett äktenskapsförord vid fördelning av arv

Min fru har avlidit. Vi var gifta med äktenskapsförord innebärande att all egendom skulle vara enskild, såväl den egendom som ägdes som den som införskaffades, vari den andra inte skulle ha någon giftorätt. Vi har båda barn från tidigare äktenskap men inga gemensamma barn. Min fråga är om jag ärver något från min fru eller är det bara hennes barn som ärver henne? Finns det någon möjlighet att jag kan sitta kvar i orubbat bo? Min frus tillgångar minus skulder är ca 1,2 miljoner kronor. Mina tillgångar minus skulder är väsentligt större. Vi har en gemensamt ägd bostadsrätt som jag har rätt att överta, enligt tidigare fråga till er. Ingen motsätter sig heller att jag övertar bostadsrätten.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att Du vänder dig till oss med din fråga!

Fördelning av arv vid dödsfall
Huvudregeln är att all egendom är giftorättsgods under förutsättning att den inte är enskild, se 7 kap. 1 § äktenskapsbalken(ÄktB) här. Dock gäller vid dödsfall att den efterlevande maken/makan kommer att ärva allt, d.v.s. även den enskilda egendomen, med så kallad "fri förfoganderätt", se 3 kap. 1 § ÄB här. Detta kommer med en begränsning! Nämligen om det finns särkullbarn med i bilden(vilket det gör i ditt fall), så har barnen en rätt att direkt ärva sin förälder. Hennes särkullbarn har alltså en rätt att direkt få del av sitt arv från hennes kvarlåtenskap! Detta är ett undantag från huvudregeln i 3 kap. 1 § ÄB, som reglerar att den efterlevande makan har rätt till den bortgångnes kvarlåtenskap. Särkullbarnen har dock en möjlighet att avstå från att ta ut arvet direkt och istället ta del av den andre makens bo vid dennes senare bortgång. Detta regleras i 3 kap. 2 § samt 3 kap. 9 § ÄB. Den totala arvslotten för barnen är hälften av hennes kvarlåtenskap, se 7 kap. 1 § ÄB. D.v.s. hennes barn tar en lika stor del av kvarlåtenskapen! Särkullbarnen har alltså i regel en rätt att direkt ärva sin mor om de vill, men kan likväl avstå från att göra det helt eller avstå från arvet till förmån för den efterlevande makan, d.v.s. dig. I ett sådant scenario tar de del av efterarvet vid din bortgång.

Poängen med att ha enskild egendom är att sådan egendom inte skall ingå i en framtida bodelning. Därför blir svaret på din fråga att nej, Du kommer inte att sitta i ett orubbat bo, då hennes särkullbarn har rätt att ärva hennes enskilda egendom då denna ej skall ingå i en bodelning. Dock gäller att efterlevande make, så långt kvarlåtenskapen räcker, har rätt till egendom till ett värde av 4 prisbasbelopp, se 3 kap. 1 § ÄktB. Prisbasbeloppet ligger idag på 36 396 kr, se 2 kap. 6-7 §§ socialförsäkringsbalken här.

Avseende bostadsrätten finns inte mycket mer att tillägga då Du redan synes ha fått svar angående det.

Jag hoppas att Du har fått svar på din fråga! Om Du har några frågor eller funderingar i övrigt, så är Du välkommen att kontakta mig. Jag nås bäst på: Anes.Sabic@lawline.se. Om Du känner att Du behöver vidare konsultation med en yrkesverksam jurist, så rekommenderar jag dig att ta kontakt med vår samarbetspartner, Familjens Jurist. Det är Sveriges största familjejuridiska byrå som har stor erfarenhet från sådana här ärenden. Du kan boka tid direkt via vår hemsida, se http://lawline.se/boka.

Med vänlig hälsning,

Anes SabicRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Enskild egendom? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000