Betydelsen av en dom i ett brottmål gällande Tryckfrihetsförordningen i Högsta domstolen

2019-01-28 i Domstol
FRÅGA
Hur kan ett eventuellt brottsmål i högsta domstolen, gällande Tryckfrihetsförordningen ha samhälleliga, ekonomiska och kulturella konsekvenser samt konsekvenser för rättspraxisen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Mål som tas upp av Högsta domstolen (HD) har av sin prejudikatsbildande natur konsekvenser för rättspraxisen. I Sverige har HD en prejudikatsbildande roll då deras domar i regel följs av lägre instanser (även om dessa inte rent lagtekniskt är bundna av dem). Då en dom har en prejudikatsbildande funktion har den således alltså även konsekvenser för rättspraxisen.

En dom från HD gällande Tryckfrihetsförordningen kan ha en samhällelig funktion i form av att den vägleder medborgarna i gränsdragningsproblematik, exempelvis gränsen mellan vad som är tryckfrihet vs. hets mot folkgrupp. En dom kan också ha ekonomiska konsekvenser för exempelvis en publicist, ansvarig utgivare osv., samt kulturella konsekvenser i och med att domen vägleder i gränslandet kring vad som omfattas av tryckfrihet och vad som inte gör det. Får man till exempel publicera ett tal av en tyrannisk diktator i en tidning eller på en webbsida? Sådana frågor kan föra med sig såväl kulturella som ekonomiska konsekvenser.

Hoppas du känner dig nöjd med svaret på din fråga!

Sebastian Näslund
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (346)
2019-05-21 Tågordning vid huvudförhandling i tvistemål och ordförandens roll
2019-05-08 Fråga om delgivning och brytande av preskriptionstiden för brott. Också fråga om när skadeståndsanspråk preskriberas
2019-05-08 Var rättegång i tvistemål hålls
2019-04-29 Vem får gå på en häktningsförhandling?

Alla besvarade frågor (69214)