FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag06/02/2018

Betydelsen av begreppet förvaltning i handelsbolags bolagsmans arvodesrätt

hej

jag har hamnat i en liten tvist. jag försöker hitta praxis på området och kom över denna NJA 2004 s 19 . Kan ni vänligen förklara för mig vad domen innebär? Vad medför den för vikt i just frågan om Bolagslagens förvaltningsbegrepp?

tacksam för utförligt svar!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I lagen om handelsbolag och enkla bolag finns lagrummet 2 kap. 6 § som säger att en bolagsman har rätt att tillgodoräkna sig ränta på sin kapitalinsats samt ett skäligt arvode för förvaltning av bolagets angelägenheter.
NJA 2004 s. 19 behandlar innebörden av "förvaltning av ett bolags angelägenheter" då det i lagen inte finns någon tydlig förklaring till vad detta innebär.

Högsta domstolen (HD) lyfter fram att begreppet förvaltning ska tolkas vidsträckt då lagen framförallt är tillämplig på handelsbolag vilka kan se mycket olika ut när det kommer till organisation och verksamhet. Man menar alltså att begreppet förvaltning kan ha olika innebörd i olika bolag och därav kan begreppet inte ha en snäv tolkning.

HD framför vidare att syftet med bestämmelsen måste vara att tillförsäkra bolagsmän arvode för allt arbete, angeläget till bolaget, de utför. Detta oavsett om det föreligger avtal om att arbete ska utföras eller inte.

HD drar slutsatsen att begreppet förvaltning, just i detta lagrum, omfattar alla åtgärder en bolagsman gör för bolagets verksamhet. Den tydliggör dock att åtgärder som kräver alla bolagsmäns samtycke inte omfattas och därmed inte ses som förvaltning.

Sammanfattningsvis slår detta rättsfall endast fast betydelsen av begreppet förvaltning i just frågan om arvode till handelsbolags bolagsman. Bolagsmannen ska ha rätt till arvode för allt förvaltningsarbete vilket är allt arbete förutom arbete som avser åtgärder som alla bolagsmän måste samtycka till.

Hoppas att detta svar hjälpte dig. Har du ytterligare frågor om din specifika tvist är du välkommen att ställa en ny fråga här på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Lovisa NilssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”