FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt31/05/2017

Betydelsen av barnets vilja vid boende

Hur gammal måste barnet va om han vill bo hos bara en förälder fast föräldrarna vill att han ska bo hos båda (varannan vecka) ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kort svar: HD har uttalat i sin praxis att när barnet är ca 12 år gammalt så har barnets vilja fått en väldigt stor betydelse för beslut angående boendefrågor. Är barnet 12 år, bör dennes vilja respekteras.

Utförligare svar: Det viktiga att komma ihåg är att alla beslut som tas om vårdnad, boende och umgänge sker efter barnets bästa, föräldrars vilja spelar absolut ingen roll, utan det är enbart barnets bästa som står i fokus. Barnets individuella situation gör att innebörden av barnets bästa kan variera. Det är därför viktigt att komma ihåg att det inte finns något givet svar på en sådan här fråga utan det beror helt enkelt på från fall till fall, hur er familjesituation ser ut, hur relationen mellan er föräldrar fungerar, relationen till barnet och om det finns några särskilda skäl att ta hänsyn till etc.

Föräldrabalkens regler om vårdnad och umgänge bygger på uppfattningen att barn har behov av nära och goda relationer till båda sina föräldrar även om föräldrarna bor isär. Det är viktigt för barnets skull att båda föräldrarna är delaktiga i barnets förhållanden och tar ansvar för barnet. Särskilt avseende ska därför fästas vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Barnets vilja är en stor del av bedömningen i dessa frågor. Enligt 6 kap 2 a § 3 st föräldrarbalken framkommer det att barnets vilja ska tas i beaktande gällande vart de vill bo med hänsyn till barnets ålder och mognad. Vid en tvist så ska det säkerställas att barnets vilja kommer fram inför ett beslut som rör barnet. Barnet behöver dock inte alltid ta en direkt ställning mellan föräldrarna, men kan ge uttryck för tex vart den vill gå i skola och det kan på så sätt indirekt följa vilken förälder som barnet bör bo hos eller på vilket sätt boende och umgängesfrågan bör utformas för att barnets önskemål ska kunna tillgodoses.

Barnets vilja behöver dock inte alltid vara styrande och det finns som sagt ingen åldersgräns i bestämmelsen. Dock får barnets vilja större betydelse ju äldre och mognare barnet är. Ett litet barn kan ha svårt att verkligen överblicka konserverna över ett val. Vid tolv års ålder har barnets vilja tillmätts större betydelse. Innan lagändringen 2006 fick inte verkställighet av ett beslut ske mot ett barns vilja om den var över 12 år. Denna regel är dock borttagaren, men tillmäts dock fortfarande stor betydelse.

Det är oftast att barn känner viss lojalitet till båda av sina föräldrar och vill inte göra varken den ena eller andra föräldern besviken. Det är därför ytterst viktigt vid en utredning att man sätter ett barns perspektiv i ett större och bredare sammanhang utifrån barnets situation, ålder och mognad. Det finns några rättsfall där man har dömt emot ett barns vilja där de har varit över 12 år, men då har det funnits omständigheter som gjort att det skulle vara uppenbart oförenligt med barnets bästa att döma med deras vilja. I de allra flesta fall har HD uttalat att synpunkter ifrån barn som är över 12 år, vars utveckling motsvarar dennes ålder borde tillmätas stor vikt i frågor om vårdnad, boende och umgänge. (se bla NJA 1988 s 448, NJA 1995 s. 398)

Hoppas det gav svar på din fråga, undrar du över något annat är det bara att höra av sig!

Med vänliga hälsningar

Gustav PerssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000