Betydelse av förskott på arv vid bouppteckning och arvskifte

2019-05-11 i Förskott på arv
FRÅGA
Skall förtida arvutag medräknas vid boupptäckning eller tillkommer det vid arvskifte?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid bouppteckning går man igenom och gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes och den efterlevande makans eller makens tillgångar och skulder. Information om förtida arvutag (sk förskott på arv) bör tas upp och antecknas i bouppteckningen.

Förskott på arv regleras enligt 6 kap. ärvdabalken (ÄB). Om det är en bröstarvinge som erhåller förskott, så presumeras det alltid vara förskott på arv, förutsatt att inget gåvoavtal säger annat. Men om förskott sker till annan än bröstarvinge är det endast förskott på arv om detta har föreskrivits eller på grund av omständigheterna måste antas ha varit avsett då egendomen gavs (6 kap. 1 § ÄB).

Sammanfattningsvis antecknas förskott på arv i bouppteckningen och avräknas vid arvskiftet på sätt som anges i 6 kap. ÄB.

För fler frågor är du välkommen att ringa vår telefonrådgivning på 08-533 300 04

vänligen

Therese Axén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1100)
2020-05-24 Vad räknas gåvorna från min pappa som?
2020-05-18 Förskott på arv och testamente
2020-05-14 Vad krävs för att en penninggåva ska räknas som förskott på arv?
2020-05-10 Gåva eller förskott på arv?

Alla besvarade frågor (80336)