Betydelse av att skolans app äger materialet

FRÅGA
Fått hem ett brev hem från skolan "Komplettering till allmänna villkor"Det är en app som skolan använder utav sig, där barnets namn/adress/sjukdom/allergi samt personnummer och bild på sig själv samt föräldrarna finns.I brevet står då "Allt material i appen så som bild och text ägs utav skolan"Vad menas egentligen med detta, att skolan äger detta? Får de använda informationen hur som, i marknadsföring/sälja vidare eller vad?Kan jag "skita" i detta och inte använda appen bara i så fall ?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du vill jag berättar vad det kan betyda rättsligt att det står att skolan "äger" allt material i appen.

Äga som i att lagra

Äga kan betyda att du samtycker till att de har informationen och lagrar den på sina servrar eller på annat sätt. Att lagra och ha tillgång till informationen är en förutsättning för att systemet ska fungera. Man kan likna det vid att lagra informationen i en pärm där det står vilka barn som har allergier

Äga som i att använda i appen

Äga kan betyda att de får använda datan i appen. Det kan vara att sortera den på vissa sätt, exempelvis eller dela information mellan anställda på skolan. Det kan röra sig om att skapa en lista på alla kontaktuppgifter till föräldrarna i en specifik klass, eller en lista på antalet elever med glutenallergi.

Äga som i att ansvara för säker hantering

Äga kan betyda att skolan är ansvariga för att informationen hanteras på ett säkert sätt och enligt svensk och europeisk lagstiftning, som GDPR. Precis som pappersjournaler inte ligger framme hur som helst ska information om verksamheten förvaras digitalt på ett säkert sätt.

Tredje part

Ett uttryck som ofta används i avtal för att beskriva att skolan i det här fallet skulle dela materialet med någon annan är "tredje part". Du och skolan är parterna i avtalet om att använda appen, och en annan aktör skulle då vara tredje part. Det låter mycket osannolikt att skolan skulle ha intresse eller annan anledning att dela informationen med tredje part.

Fråga om du är osäker

När man använder en app får man ofta godkänna villkoren. Villkoren kan handla om det jag beskrivit ovan. Eftersom skolan är ansvarig kan du säkert vända dig till skolan för att få förtydligande om vad de menar. Om du väljer att inte använda appen finns det risk att du försvårar skolans verksamhet i onödan.

Sammanfattning

Att äga material i en app kan betyda att ägaren har rätt att använda informationen i appen och ansvar för att informationen förvaras på ett säkert sätt. I avtal kan det beskrivas som att ägaren har rätt att dela materialet med tredje part när man ger ägaren rätt att dela materialet med någon annan än dig och internt. Min bedömning är att det är mycket osannolikt att skolan skulle ha intresse eller anledning att dela informationen med tredje part. Om du fortfarande känner du dig osäker rekommenderar jag dig att vända dig till skolan med dina frågor. Om du väljer att inte använda appen finns det risk att du försvårar skolans verksamhet i onödan.

Utifrån uppgifterna i din fråga är det vad jag kan säga just nu. Du är välkommen att höra av dig igen om du fortfarande har frågor utifrån just dina omständigheter.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Felix Höglund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (367)
2021-10-16 Har skolan anmälningsplikt till polisen vid misstanke av brott?
2021-10-15 Vad krävs för att komma in på juristprogrammet?
2021-10-14 Frånvaro på lektion på grund av mobiltelefon
2021-10-08 Ger en kandidatexamen i sociologi behörighet till myndighetsutövning?

Alla besvarade frågor (96515)