Betalningstidpunkt & preskription

2016-06-17 i Fordringar
FRÅGA
Hej.År 2013 tog jag hjälp utav en kostrådgivare med kost & träningsupplägg. Vi kom aldrig överens om ett pris(dock har personen fasta priser men ingen hemsida och ingen information skickad till mig angående detta), och när jag frågade om när jag skulle betala så sa han "vi tar de sen". Ett år senare påminner han mig att han inte fakturerat mig för tjänsten varpå jag förklarar att med tanke på att det gått ett år så får han gärna vänta ytterligare en månad då ekonomin just då inte var på topp.Nu 2016 skickar han fakturan till mig, och vill ha betalt inom 10 dagar. Då inget pris var satt oss emellan, går det att neka betalning helt?
SVAR

Hej och tack för din fråga till oss på Lawline!

Tidpunkt för betalning

Om inget avtalats ska betalning ske när den som exempelvis utfört en tjänst eller levererat en vara (borgenären), fordrar att betalning ska ske, se här. Det innebär att borgenären har rätt att få betalt omedelbart med utrymme för viss kortare tid för den betalningsskyldige, dock inte någon längre tid.

Preskription

När borgenären utför en viss tjänst får denne en fordran på dig som betalningsskyldig. Denna fordran kan under vissa omständigheter preskriberas, dvs komma att inte vara gällande. Preskription sker genom att under vissa, i lag bestämda tidsfrister, inga krav framställt mot den betalningsskyldige. För att preskriptionstiden inte ska avbrytas ska inte heller den betalningsskyldige erlägga betalning, erkänna fordringen på annat sätt, den betalningsskyldige ska inte ha fått skriftligt krav om fordringen eller att borgenären väckt talan mot den betalningsskyldige med anledning av fordringen, under de tidsperioder som anges nedan.

Utgångspunkten är att preskription sker efter 10 år från fordrans tillkomst. Om det dock rör sig om förhållandet mellan en konsument och en näringsidkare är preskriptionstiden 3 år, se här. Preskriptionstiden beror alltså på om du som privatperson fått en tjänst tillhandahållen av en annan privatperson eller från ett företag, dvs att du mottagit tjänsten i egenskap av konsument.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Lejla Alic
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (727)
2020-10-20 Behöver skuldebrev och gåvobrev bevittnas?
2020-10-17 När betalar försäkringsbolaget ut ett felaktigt draget belopp?
2020-10-17 Personlig borgen efter avslutat styrelseuppdrag?
2020-10-01 Hur gör jag för att begära betalt utifrån ett skuldebrev?

Alla besvarade frågor (85187)