Betalningsskyldighet vid utebliven faktura

2016-03-18 i Fordringar
FRÅGA
Hej!I dagens läge har vi dussintals kunder som påstår att de inte fått sin faktura. I vissa fall kan det vara så att de skyller på det för att de inte betalat i tid.Ibland blir det nödvändigt att lämna över ärendet till Kronofogden. Givetvis anser kunden att de inte fått påminnelser och brev innan vi lämnade in det.Det skickar, mailar eller sms:ar vil alltid en mängd gånger innan vi skickar det till Kronofogden.Men.........och detta är frågan, är man inte skyldig att betala för en tjänst även om fakturan uteblir?Man vet ju att man fått arbetet gjort.MvhPutsMan ABInger Larssoninger@putsman.se
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Skyldigheten att betala en faktura påverkas inte av huruvida en kund har fått fakturan eller inte. För att fordran ska vara förfallen krävs dock att ni skickat en faktura eller att ni på annat sätt kommit överens om tidpunkt när betalningen ska vara fullgjord. Sammanfattningsvis är ni skyldiga att skicka en faktura men kunden är skyldig att betala enligt överenskommelsen även om hen inte mottagit fakturan.

Syftet med en faktura är att det ska spegla innehållet i avtalet, det vill säga följa det som parterna kommit överens om.

Om en kund inte betalar en faktura kan ni skicka en påminnelse och ta ut en påminnelseavgift om 60 kronor, se 4 § lagen om inkassokostnader. Det förutsätter dock att det framgår av avtalet. Ni har inte någon skyldighet att skicka påminnelse. Om kunden inte betalar trots faktura har ni rätt att skicka inkassokrav.

Ni får inte ansöka om betalningsföreläggande innan fordran är förfallen. Fordrans förfallodag är den ni anger på fakturan.

Högsta domstolen har i NJA 2012 s.172, uttalat att man har en skyldighet att bevaka sin post på sin folkbokföringsadress även om man inte bor där. Även om kunden inte har bott på sin folkbokföringsadress ska en försändelse som har delats ut där anses ha kommit hen till handa. Min rekommendation är därför att ni alltid är noggranna med att skicka fakturorna till kundernas folkbokföringsadresser (privatpersoner) eller till den adress som finns registrerad hos bolagsverket (företag).

Vänligen

Louise
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (765)
2021-01-20 När preskriberas en borgensförbindelse för hyreskontrakt?
2021-01-19 Får en inneboende kvitta hyresbetalningar?
2021-01-18 Skyldig att betala trots att jag inte fått en faktura?
2021-01-16 Vilken lag reglerar hur många dagar en privatperson ska ha på sig att betala en faktura!

Alla besvarade frågor (88291)