Betalningsskyldighet vid ej slutförd tandvårdstjänst

Hej! Jag vände mig till en privat tandläkare för tandreglering med hjälp av uttagbara skenor där behandlingstiden är ett år och där flera behandlingar ingår, tex slipning. Jag ångrade mig efter en kort period och avbröt behandlingen. Kliniken hävdar att jag förbundit mig att betala för hela behandlingen genom muntligt avtal. Kan jag hävda att jag endast behöver betala en del av priset eftersom alla delar av behandlingen inte kommer att utföras?

Lawline svarar

 Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar det som att du har ingått ett avtal om att genomgå en behandling hos den privata tandläkaren, men att du nu har ångrat dig och vill avbryta behandlingen samt hålla inne betalningen för resterande delen av behandlingen. Jag tolkar det även som att du är konsument. För att svara på din fråga kommer jag att hänvisa till Konsumenttjänstlagen (KTjL); även om lagen inte är direkt tillämplig på tjänster inom hälso- och sjukvårdsområdet, är den enligt praxis vägledande för bedömningen av parternas rätt- och skyldigheter vid tandvårdstjänster (NJA 2011 s 600).

Föreligger betalningsskyldighet?

Huvudregeln är att om inget annat har avtalats, är du som konsument skyldig att betala vid anfordran sedan tjänsten i sin helhet har utförts av näringsidkaren (KTjL § 41 st 1). I detta fall vet jag inte vad som har avtalats mellan dig och tandläkaren, varför jag inte kan göra en tolkning av ert avtal - särskilt då avtalet mellan er tycks vara muntligt. Men om ni inte har avtalat om annat, är du än så länge inte skyldig att erlägga full betalning eftersom tjänsten inte har slutförts i sin helhet. Frågan är emellertid om det är så att du har blivit bunden av din tandläkares allmänna betalningsvillkor.

Information om betalningsvillkoren

I NJA 2011 s 600 p 11 konstaterade Högsta domstolen att en konsument måste informeras om betalningsvillkoren, eller åtminstone haft skäl att vara medveten om förekomsten av allmänna villkor vid avtal om tandvårdsbehandling. Alternativt måste tandläkarens betalningsvillkor ha funnits tillgängliga hos tandläkarens lokaler på ett sätt så att konsumenten haft anledning och möjlighet att ta del av dem. 

I ditt mål vet jag som sagt inte vad din tandläkare hade för särskilda betalningsvillkor, eller om din tandläkare har några sådana allmänna villkor. Om vi däremot utgår från att sådana finns, måste du alltså ha informerats om eller haft skäl att vara medveten om dem för att du ska vara bunden till dem. Annars är det som sagt huvudregeln enligt KTjL § 41 st 1 som gäller.

Om du har fler frågor är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen,

Med vänlig hälsning,

Samer MajidRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”