Betalningsskyldighet samboskap

Har nyligen blivit sambo. Ser nu att han har privata skulder hos Kronofogden. Kan jag som sambo bli betalningsskyldig av hans räkningar?

/ Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad gäller samboskap så är huvudregeln att all egendom som förvärvats före samboskapet är s.k. enskild egendom om den inte förvärvats för gemensamt bruk sambolagen 3§, se här https://lagen.nu/2003:376. När det här talas om egendom menar lagen endast bostad och bohag, d.v.s. inte fordringar (skulder). Men, själva sulden kommer du inte att kunna bli betalningsskyldig till, vad som kan bli problematiskt är om det går så långt att Kronofogden vidtar utmätning.

I det läget har Kronofogden rätt att ta den egendom som framgår vara din skuldsatta sambos, 4:17§ Utsökningsbalken. Kronofogden kan vidare mäte ut egendom som din sambo har i besittning vilken presumeras vara din skuldsatta sambos genom äganderättspresumtion, enl. 4:18§ Utsökningsbalken. All egendom i ert gemensamma hem har din skuldsatta sambo i sin besittning och presumeras ha äganderätt till.

För att bryta äganderättspresumtionen och uppnå sakrättsligt skydd så att Kronofogen inte mäta ut dina saker för din sambos skulder måste du genom bevisning i form av inköpskvitton, faktura eller ett kontoutdrag styrka att det är du som äger egendomen eller har förvärvat den innan ni blev sambos, se Utsökningsbalken här https://lagen.nu/1981:774#K4.

Vidare om du kan bevisa att det föreligger samägande så har Kronofogden inte heller rätt att mäta ut egendomen enl. 4:19§ Utökningsbalken. Det räcker inte med ett påstående om att det föreligger äganderätt eller samägande eftersom alla i så fall hade utnyttjat det vid en utmätning för att skydda sig egendom.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ophelia WigströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning