Betalningsskyldighet för Sambo

FRÅGA
Hej! Jag och min sambo äger en bostadsrätt tillsammans. Min sambo vill dessvärre att vi sks separera och vill flytta till en andrahandslägenhet. Han vill att vi ska dela på samtliga kostnader för de båda lägenheterna. För mig känns det märkligt att betala ett boende han väljer att flytta till. Vad är juridiskt rätt, ska vi dela på alla kostnader?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline för din fråga!

Du har som Sambo väldigt få rent ekonomiska skyldigheter gentemot din partner.

Om ni väljer att separera och ni äger bostadsrätten tillsammans kommer ni behöva göra en delning av denna. Antingen om en av er köper ut den andre, eller om ni helt enkelt säljer bostaden och delar på intäkterna.

Vad gäller din sambos påstående om att du ska behöva med betalning om han skaffar en andrahandslägenhet så är detta helt fel. Du har inga skyldigheter att bistå honom ekonomiskt överhuvudtaget. Varken om ni är i ett samboförhållande eller om ni separerar.

Det enda ert samboförhållande medför är att er samboegendom (se Sambolagen3,6§) kan fördelas lika mellan er ifall ni separerar och begär det. Alltså - möbler, hushållsmaskiner och dylikt som ni införskaffat för ert gemensamma hem och för gemensam användning ska fördelas mellan er då ni separerar. (se 8§ Sambolagen)

Sammanfattningsvis - du är inte skyldig att betala din sambo något för andrahandslägenheten. Bostadsrätten måste ni båda betala på så vis ni avtalat. Du har aldrig några betalningsskyldigheter gentemot din sambo bara på grunden att ni är, eller har varit sambos. Om ni skulle separera så kan ni begära att ert bohag ska delas lika mellan er.

Med vänliga hälsningar

Victor Åkerfeldt
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?