Betalningsskyldighet för aktieägare

2016-09-11 i Bolag
FRÅGA
Min dotter lever i ett samboförhållande. Hennes partner har nu tagit ett privat lån för att rädda upp sitt företag som är ett aktiebolag. Är även min dotter betalningsskyldig om företaget går i konkurs? Kan man utmäta gemensam egendom och ta av sparade pengar som min dotter har på sitt konto?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Regler om samboförhållanden återfinns i sambolagen, se här.

För det första kan påpekas att en aktieägare inte är personligt ansvarig för ett aktiebolags förpliktelse, se 1 kap. 3 § aktiebolagslagen. Går sambons aktiebolag i konkurs kommer inte din dotters sambo bli betalningsskyldig för eventuella skulder som bolaget har. Vidare kan din dotter inte krävas pengar pga. skuld som sambo har. Det finns ingen solidarisk betalningsskyldighet för lån som ene sambon har tagit. Faktum är att sådan inte heller ens finns i ett äktenskap, se 1 kap. 3 § äktenskapsbalken.

Din dotter blir således aldrig betalningsansvarig för sambons skulder. Hon kan vara helt lugn.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas Tärnroth
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (678)
2020-11-21 Skilja dotterbolag från moderbolag
2020-11-20 Kan aktier tvångsinlösas?
2020-11-09 Kan styrelseordförande och VD vara samma person i ett aktiebolag?
2020-11-02 Bildande av AB och skillnaden mellan enskild firma och AB

Alla besvarade frågor (86707)