FrågaAVTALSRÄTTAvtal16/06/2022

Betalningsskyldighet efter avanmälan från ett läger

Anmälde mitt barn till ett läger. I samband med anmälan angavs inga villkor för avanmälan. Jag behövde göra en avanmälan kort innan läger och organisatören kräver nu hälften av lägeravgiften då avanmälan sker för kort inpå. Detta har ju som sagt inte framgått vid anmälan, ett separat email vid ett senare tillfälle uppgav detta villkor, något jag inte sett. Har de rätt att kräva hälften av avgiften, om det inte framgått i samband med anmälan?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du verkar av allt att döma ha ingått ett avtal med organisatören till lägret, ett avtal vars villkor är rättsligt bindande både för dig och organisatören (1 § första stycket avtalslagen). Den mest grundläggande principen och huvudregeln som gäller för avtal är den att avtal skall hållas. Jag utgår i mitt svar från att det inte angavs några villkor för avanmälan i samband med avtalets ingående, och ni inte heller senare har kommit överens om någon förändring av avtalet i detta avseende. Du är därmed bunden att betala avtalat pris för tjänsten (lägret) och organisatören är bunden att tillse att tjänsten tillhandahålls.

I branschen är det vanligt förekommande att det finns avtalsvillkor om att fullt pris behöver betalas, eller en viss andel av priset, om avanmälan sker nära inpå starttiden för tjänsten. När ingenting är avtalat i förväg - som i ditt fall - så finns det tyvärr inget rättsligt stöd för att du ska kunna undslippa betalningsskyldighet vid en avanmälan, i synnerhet inte nära inpå starttiden för tjänsten.

Att organisatören ändå väljer att bara ta betalt för hälften av priset för tjänsten ska ses som en eftergift som görs av välvilja, såvida nu inte ett sådant villkor fanns, vilket ju dock inte verkar ha varit fallet.

Slutsatsen blir därmed, utifrån vad du har uppgett, att du är rättsligt förpliktigad att betala hälften av priset för lägret i enlighet med avtalet, detta då organisatören har eftergett hälften av det avtalade priset frivilligt.

Tveka inte att ställa en ytterligare fråga om några funderingar kvarstår!

Med vänliga hälsningar,

Daniel BromanRådgivare