Betalningskrav mot ett dödsbo efter att arvet är skiftat

2019-01-17 i Arvsskifte
FRÅGA
Hej!Hur lång tid har fordringsägare och innhehavare av skuldebrev på sig att inkomma med krav på ett dödsbo?Vad händer om bouppteckning och arvskifte är avklarat, dödsboet avslutat och det senare inkommer krav? Blir arvingarna skyldiga att betala om det funnits några pengar kvar efter att de betalt alla de skulder de då vetat om?Mvh Madelaine
SVAR

Hej! Vad roligt att du vänder dig till oss på Lawline!

Din första fråga handlar om preskription av fordringar. Denna kommer jag inleda med att besvara. Sedan kommer jag att gå in på frågan om vad som händer om krav inkommer efter att arvet är skiftat.

Hur lång tid har fordringsägare på sig att inkomma med krav?

Preskription innebär att borgenären (den som ska ha betalt) förlorar rätten att kräva ut sin fordran, Preskriptionslagen 8 §. En fordran, inbegripet skuldebrev, preskriberas efter tio år eller tre år om det är fråga om en fordran mot en konsument, om inte preskriptionen har brutits inom denna tid, Preskriptionslagen 2 §. Preskriptionen bryts om den som är skyldig pengar (gäldenären) betalar av en del av fordringen, Preskriptionslagen 5 §. Får gäldenären ett skriftligt krav eller påminnelse av borgenären så bryts också preskriptionen, Preskriptionslagen 5 §. Exempelvis genom att borgenären skickar en faktura. Bryts preskriptionen så börjar en ny preskriptionstid att löpa, Preskriptionslagen 6 §. Detta betyder att det återigen är tio eller tre år tills fordringen preskriberas.

Vad händer om krav uppkommer efter arvsskiftet?

Har inte den dödes skulder betalats, eller pengar särskilt avsatts till betalning av skulderna, så är huvudregeln att arvsskiftet ska gå tillbaka, Ärvdabalken 21 kap. 4 §. Detta innebär att dödsbodelägarna måste lämna tillbaka det som de har fått eller något till motsvarande värde. Är skulderna inte större än att de hade kunnat betalats av den dödes tillgångar, så kan återgången begränsas till värdet av skulden. Är skulderna högre tillgångarna i boet så är dödsbodelägarna endast skyldiga att betala av så mycket på skulderna som skulle gå med tillgångarna i boet. Dödsbodelägarna behöver alltså inte betala av skulderna med "egna" pengar utan endast de pengar som de har fått i arv.

Sammanfattning

Fordringsägare har max 10 år på sig att kräva in sin fordran. Är det en konsumentrelation mellan ett företag och en enskild konsument så är det 3 år. Kräver fordringsägarna in sina fordringar efter arvskifte inom denna tid så måste dödsbodelägarna betala. Dock inte mer än vad de har ärvt. De får inte gå minus.

Hoppas detta har varit till hjälp!

Vänligen,

David Gardell
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (495)
2019-05-15 Särkullbarns arvsrätt
2019-04-30 Finns det ett register eller en databas för mottagna arv?
2019-04-24 Måste alla dödsbodelägarna vara närvarande vid arvsskiftet?
2019-04-24 Gåva till bröstarvinge presumeras vara förskott på arv. Man kan inte kräva att få förskott på arv.

Alla besvarade frågor (69197)