Betalningsföreläggande

2015-01-30 i Fordringar
FRÅGA
Min dotter fick en stor reklamskylt i huvudet vid ett besök på en krog. De har erkänt och intygat att händelsen skett. Min dotter blev sjukskriven på grund av att hon fick en väldigt kraftig hjärnskakning. Kanske med bestående men...Har skickat skadeståndskrav 141114 men fick i get svar. Har nu skickat en påminnelse om önskad betalning g till 150215. Om de inte vill betala, hur går vi då vidare?
SVAR

Hej,

Tack för din fråga!

Ett sätt att gå vidare med att få betalt för skulden kan vara att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden enligt Lag om betalningsföreläggande och handräckning, här. Det är ett sätt att relativt snabbt och enkelt få betalt, och används mest i de fall när det rör sig om erkända skulder. Av din fråga tolkar jag det som att krogen i fråga har erkänt sitt ansvar i händelsen och ett eventuellt skadeståndsanspråk, vilket gör att förfarandet med betalningsföreläggande kan bli aktuellt. Mer information om hur ni går till väga för att få till ett betalningsföreläggande finns på Kronofogdens hemsida, här.

Ett alternativt sätt är att stämma i allmän domstol, men om det rör sig om en icke-omstridd skuld är betalningsföreläggande ofta ett lättare och billigare alternativ.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Andrea Kaalhus
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (693)
2020-06-30 Kontraktsbrott - åtgärder.
2020-06-25 Jag har riktat ett betalningskrav på en nästan tioårig faktura till min f.d. uppdragsgivare. Vad bör jag tänka på?
2020-06-22 Preskription av fordran. Vad gäller?
2020-06-17 Vad händer med skulden till min sambo när jag avlider?

Alla besvarade frågor (81716)