Betalningsföreläggande

2015-01-27 i Fordringar
FRÅGA
Hej !Har inte fått ut min lön och reseersättning för 2014 från min f.d fotbollsklubb där jag varit tränare . Hur gör jag för att få ut den , inkasso ? kronofogden ? Mvh Kim
SVAR

Hej och tack för din fråga.

När det gäller att få betalt för sina fordringar från en gäldenär (den som ska betala) när denne inte betalar finns ett huvudsakligt förfarande och det är att man ansöker om att ett betalningsföreläggande ska utfärdas av Kronofogden.

Sådana förfaranden regleras av lagen om betalningsföreläggande och handräckning, här.

Enligt 2 § ska en ansökan om betalningsföreläggande röra en penningfordran som är förfallen till betalning. I ansökan ska man ange sina yrkanden och sina grunder för sina yrkanden. Om den som inte har betalat bestrider din ansökan om betalningsföreläggande, vilket denne kan göra utom motivering, meddelar KFM inte utslag. I ett sådant fall kan man begära att Kronofogden överlämnar målet till tingsrätten för att där få fordran prövat. I annat fall, i fall gäldenären godtar betalningsföreläggandet eller inte bestrider i rätt tid, meddelar KFM utslag. Meddelas ett utslag kommer KFM självmant driva in skulden, om inte sökaren önskat att verkställighet inte ska ske.

Jag hoppas att jag svarade på din fråga och jag önskar dig en fortsatt trevlig dag.

Simon Adolfsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (693)
2020-06-30 Kontraktsbrott - åtgärder.
2020-06-25 Jag har riktat ett betalningskrav på en nästan tioårig faktura till min f.d. uppdragsgivare. Vad bör jag tänka på?
2020-06-22 Preskription av fordran. Vad gäller?
2020-06-17 Vad händer med skulden till min sambo när jag avlider?

Alla besvarade frågor (81688)